2Baba – Love Me, Love Me Lyrics

2baba Warriors Album

2Baba – Warriors Album

2Baba Love Me Love Me Lyrics

Nwanyo dance
Dance my lover
Turn your body over
Let somebody hold ya

Nwanyo get fire
Fire wey dey burn
Nwanyo get breeze
Breeze wey dey blow my mind

Give me problem
Problem make I solve
Oya give me labor
I like to work

Say love me, love me
Love me, love me baby
I wan retire for here
I wan retire for here

Squeeze me, squeeze me
Please me, tease me baby
I wan retire for here
I wan retire for here

Nkon ti gbu lor, n’aya te te (Aya te te)
Nke te gben ya, ede gben ya no gbun ke ke (Amun ke te)
I no get time to play for here (To play for here)
I just wanna love you, love you jeje (Love you jeje)

Because I no wan shout, I just wan sama
Just make me to feel fine
Just make me to feel fine
I want you to blow my mind

I no wan chop, I no wan ball
I no wan survive for this matter
E get as e be before
Our loving e too dey pure

Nwanyo get fire
Fire wey dey burn
Nwanyo get breeze
Breeze wey dey blow my mind

Give me problem
Problem make I solve
Oya give me labor
I like to work

Say love me, love me
Love me, love me baby
I wan retire for here
I wan retire for here

Squeeze me, squeeze me
Please me, tease me baby
I wan retire for here
I wan retire for here

Ngon ni kun yor, n’aya te te
(Aya te te)
Agbon nwotu la’ba wun ble-ble
(La’ba wun ble-ble)

Because I no wan shout, I just wan sama
I just want to feel fine
I want you to blow my mind, eh

Nwanyo get fire
Fire wey dey burn
Nwanyo get breeze
Breeze wey dey blow my mind

Give me problem
Problem make I solve
Oya give me labor
I like to work

Say love me, love me
Love me, love me baby
I wan retire for here
I wan retire for here

Squeeze me, squeeze me
Please me, tease me baby
I wan retire for here
I wan retire for here

Written by; 2Baba
Released date; 25 October, 2020

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: