Audiomarc – Okay Shap Lyrics

Audiomarc Okay Shap Lyrics, Okay Shap Lyrics by Audiomarc ft Pdogg Amazing Skhindi

Dedeli number, Okay shap
Phethe kule summer, Okay shap
Sibadlalisa irough, Okay shap
Sibangena ngenkani, Okay shap
Fihla inkantina baba
Fihla inkantina nawa mahata
Ngishoppe Japan, Okay shap
Shoppe Japan nge shayina lami

Hlezi ngfika ngenza masimba
Phethe ncika nanenkantina
Baby please ungibangela isdina
Taxi king imoto ngyayiginqa
Akekho ozongifica, ivili liyajika, igear liyashifter, phakethe ligcwele amaklippa
Thandi abathandi abantu ngyabatalaba
Ngiza ngenqina, udriver oneslwane
Mesfika eclairwood abantu ngyaba swapper sani
Mpilo yeTaxi neTrap
Phela amapeni ne’phepha
Dabula ugap usuhlangene cash
Qiniso n***** got nothing on me
Cela ungayqhathi im outta your league
Nasi lesiZulu saOverseas

Fihla inkantina gada maphoyisa
Sphila lempilo egugisa isokisi
Nasi lesiZulu saOverseas

Dedeli number, Okay shap
Phethe kule summer, Okay shap
Sibadlalisa irough, Okay shap
Sibangena ngenkani, Okay shap
Fihla inkantina baba
Fihla inkantina nawa mahata
Ngishoppe Japan, Okay shap
Shoppe Japan nge shayina lami

Dedel’ inamba elanda isjwevu
Ezami ziyabaleka sibelethe itheku
Siphethe leSham kind ehleliwe
Ntwana ungayingeni igame egesiwe
Iyntombi zami zithanda izinto ezibizayo
Wena uyabancisha
Vele kmele ngisethe ngideke itafula elintofo mesibabiza (Esaphe)
heeh bayasazi sani akukhona okokuqala sibadidisa
What we pushin is bad for business
Sishisa insimbi ivele incibilike
Amancinza avele akikize
Umjovo owehla njengephilisi
Siyabadokotela
Bayasikopela bayasigogora
siyabashintshela hey
Sabaweli
Overseas ikheli
Ntozabantu ikhemi
Igwinya ucheese iscefe
Amazing isthenjwa
Bandla ngiseyntweni impela
Akukhale indwebe ikhonjwe eCentre
iMal’ eningingi in the bank
Uyeyeni

Dedeli number, Okay shap
Phethe kule summer, Okay shap
Sibadlalisa irough, Okay shap
Sibangena ngenkani, Okay shap
Fihla inkantina baba
Fihla inkantina nawa mahata
Ngishoppe Japan, Okay shap
Shoppe Japan nge shayina lami

Audiomarc Okay Shap Lyrics English Translation

Dedeli number, Okay shap
End this summer, Okay shap
We play irough, Okay shap
We force them in, Okay shap
Hide the box dad
Hide cats and dogs
Ngishoppe Japan, Okay shap
Shoppe Japan with my china

Lest I come and make merry
It also depends on the container
Baby please make me bored
Taxi king car I rolled
No one will catch me, the wheel is turning, the gear is shifting, the pack is full of clips
Thandi, I don’t like people
I’m coming on foot, a driver with an animal
When I arrived in Clairwood people I became a swapper
Taxi and Trap Life
After all, pens and paper
Dabula ugap has accumulated cash
True n ***** got nothing on me
Please do not cheat im outta your league
Here is Zulu Overseas

Hide the court and guard the police
Live a life that wears out socks
Here is Zulu Overseas

Dedeli number, Okay shap
End this summer, Okay shap
We play irough, Okay shap
We force them in, Okay shap
Hide the box dad
Hide cats and dogs
Ngishoppe Japan, Okay shap
Shoppe Japan with my china

Dedel’s number fetching number
Mine run away from the harbor
We’ve got this Sham kind of organized
Baby do not enter the game
My girlfriends like expensive things
You deprive them
I just have to set up a comfortable table and call them (Esaphe)
heeh they know sani this is not the first time we are confusing them
What we pushin is bad for business
We heat the metal and it just melts
The concubines just stared
An injection that goes down like a pill
We are doctors
They are cheating on us
we change them hey
Sabaweli
Overseas address
People’s chemistry
It swallows cheesecake
Amazing reference
Church I’m really into something
Let the flag be pointed at the Center
iMal ’a lot in the bank
He is

Dedeli number, Okay shap
End this summer, Okay shap
We play irough, Okay shap
We force them in, Okay shap
Hide the box dad
Hide cats and dogs
Ngishoppe Japan, Okay shap
Shoppe Japan with my china