Aymos – Ababuyanga Lyrics

Aymos Ababuyanga Lyrics,  Ababuyanga Lyrics by Aymos

Kwashu mzali wami
Wathi ubolayela
Ngavel unyamalale nabomnyamane
Kwashu mzali wami khumbule khaya
Ngeka qali Isidingo
Sok’susu Mvhango

Mina ngalo mzuzu angitholakali
Msani ukukhathazeka nginaba hlobobami
Nidlu busha sdantsela iyano ikhalubsuku bonke
Iyasho iyano

Iyano…

Ababuyanga ubusuku bayi zolo

Ababuyanga
Ababuyanga ubusuku bayi zolo

Ababuyanga
Masel’yo lali ilanga maan! khumbule khaya
Balele bangemnandi k’phelubothongo
Bavuka beno msindo sekunezintsolo
Ubukuphi na?

Mina ngalo mzuzu angitholakali
Msani uku’khathazeka nginaba hlobobami
Sidlu busha sdantsela iyano ikhalubsuku bonke
Iyasho iyano

Iyano…

Ababuyanga ubusuku bayi zolo
Ababuyanga

Aymos Ababuyanga Lyrics In English Translation

Kwashu my parent
He said he was ordering
I just disappeared with the blacks
Suddenly my parent misses home
I can’t start the Need
Sok’susu Mvhango

I am not available at the moment
Don’t worry about my friends
You dance again and again and again
It says yes

Now …

They did not return last night

They did not return
They did not return last night

They did not return
The sun was shining! miss home
They slept soundly in their sleep
They woke up angry when there were allegations
Where have you been

I am not available at the moment
Don’t worry about my friends
We danced and danced the night before
It says yes

Now …

They did not return last night
They did not return