Aymos – Lyf Styl Lyrics

Lyf Styl Lyrics by Aymos, Aymos Lyf Styl Lyrics ft Mas Musiq

S’ngama feleb
S’ngama tweleb
S’ngama influencer
As’trendeni

Jiki jiki emsakazweni
Duku duku kumabonakude
Eh ekuma bonakude
Duku duku kuma bonakude

Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl lyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl

Sayiqala kancane
Phupholami
Msebenziwami
Ngithathe ungifak’entweni
Umsebenzi wami wuk’dedela ama-hit
Jaivis’abantu
Mphakathini

Sayiqala kancane
Phupholami
Msebenziwami
Ngithathe ungifak entweni
Umsebenzi wami wuk’dedela ama hit
Jaivis abantu
Mphakathini
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude

Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl

Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl

Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude

Sayiqala kancane
Phupholami
Msebenziwami
Ngithathe ungifak entweni
Umsebenzi wami wuk’dedela ama hit
Jaivis abantu
Mphakathini

Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude

Aymos Lyf Styl Lyrics In English Translation

Don’t stop
We stopped talking
Don’t be an influencer
Let’s go

Turn on the radio
A little bit of television
Eh ekuma bonakude
It’s too late for the television

Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl lyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl

We started small
Phupholami
My job
Take me to something
My job is to release the hit
Jaivis’abantu
Community

We started small
Phupholami
My job
I took you into something
My job is to release the hit
Jaivis people
Community
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one

Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl

Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl
Lyfstyl lyfstyl
Sphush’iLyfstyl

Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one

We started small
Phupholami
My job
I took you into something
My job is to release the hit
Jaivis people
Community

Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
Mangbona ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude ung’shude
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one
You are the one you are the one you are the one you are the one you are the one you are the one