Aymos – Mama Lyrics

Aymos Mama Lyrics

Mama
Ng’hlezi ng’vuk’ek’seni
Kungena sinkwa
semihla ngemihla
Ngigijimis’iphupho
Kodwa umama wami bekakholwa kimi
athi ngeny’imini
Ngizophumelela

Uyandikhuthaza
Uyandikhuthaza
Yen’ungiph’amandla
Andinakwehlulwa nayintoni na
Nanini na
Kungenzeka

Aymos Mama Lyrics English Translation

Mom
I’m sitting in the morning
Bread goes in
daily
I’m chasing a dream
But my mother believed in me
he said during the day
I will succeed

You inspire me
You inspire me
It’s powerful
I can’t be defeated by anything
Anytime
It is possible

    Lyrics Details:

  • Written by: Aymos
  • Album: Mama
  • Released: 2022