Aymos – Olwangempela Lyrics

Olwangempela Lyrics by Aymos ft Mawhoo, Aymos Olwangempela Lyrics

Akusiwonke amajita
Iziphula-nhliziyo
Ay futhi ngiyala abafazi abafani
Basekhona ebanothando lwangempela

Olwangempela
Lwangempela

Manidalelene uzomthola
Makatholakele umphathekahle
Xola makuyimpazamo
Mncome ngobuyenza kahle
Mtekethise umxhase zinsuku zonke
Ngob’ungowakho

Xola makuyimpazamo
Mncome ngobuyenza kahle
Mteketise umxhase zinsuku zonke
Ngob’ungowakho

Xola makuyimpazamo
Mncome ngobuyenza kahle
Mteketise umxhase zinsuku zonke
Ngob’ungowakho

Aymos Olwangempela Lyrics In English Translation

Not all jitters
Heartbreakers
Ay and I order different women
They still have true love

Real
Real

You will find him
Find a caregiver
Sorry for the inconvenience
Commend him for what he does well
Motivate and support her every day
Because it belongs to you

Sorry for the inconvenience
Commend him for what he does well
Shake and support her every day
Because it belongs to you

Sorry for the inconvenience
Commend him for what he does well
Shake and support her every day
Because it belongs to you