Aymos – Yimi Lo Lyrics

Yimi Lo Lyrics by Aymos, Aymos Yimi Lo Lyrics

Vuleka masango
Besengidala nomayini
Ngifun’uthando

Kudala ndilindiwe
Ndimane ndithi ndisendleleni
Ndiseduze

Bengidliwa yigwababa
Ngimane ng’swelamazwi wokumtshel’imizwa yami

Bengihlezi ngicabanga
Ngalosuku esizodibana ngalo
Ngizokubheka kanjani aahh

Awe Porry
Wathi fana qinidolo
Musuk’saba ngek’uphikis’inhliziyo

Aw’velumtshele njengendoda
Ukhiphe konke ok’senhlizweni
Ngoba ixhesha selihambile

Yimi lo
Yimi lo
Usang’khubula (Usang’khubula)
Ngizwile bathi uthando liyamshintsh’umuntu
Ey’bathi uthando liyamveza umuntu

Yimi lo
Yimi lo
Ngisese nguye (Ngisese nguye)
Ngizwile bathi uthando liyamshintsh’umuntu
Ey’bathi uthando liyamveza umuntu
Into ayiyo

Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo
Yimi lo

Aymos Yimi Lo Lyrics In English Translation

Open the gates
I was also a mine
I want love

I’ve been waiting for a long time
I just say I’m on my way
I am close

I was eaten by a raven
I just have no words to express my feelings

I was always thinking
This is the day we will meet
How will I look at you aahh

Awe Porry
He said it was like a knee
Do not be afraid

Don’t tell him like a man
You have taken everything out of your heart
Because time is running out

This is me
This is me
Still remembering (Still remembering)
I’ve heard it said that love changes a person
They say that love produces a person

This is me
This is me
I’m still him (I’m still him)
I’ve heard it said that love changes a person
They say that love produces a person
Something is not

This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me
This is me