Bassie – iPlan Lyrics

Bassie iPlan Lyrics, iPlan Lyrics by Bassie ft Visca Laud

Heeeeeeee eeeelaaaa kanti ithini iPlan
(kanti ithin’ iPlan, kanti ithin’ iPlan)
Heeeeeeee eeeelaaaa kanti siyaphi na
(kanti siyaphi na, kanti siyaphi na)

Heeeeeeee eeeelaaaa kanti ithini iPlan
(kanti ithin’ iPlan, kanti ithin’ iPlan)
Heeeeeeee eeeelaaaa kanti siyaphi na
(kanti siyaphi na, kanti siyaphi na)

Tshela mina
Kanti ukhala ngani
Ah weh ngani zami
Bamb’iplug mngani

Tshela mina iphi iPrivate party
ILocation sbali
Ngibamb’iPlug nami

Tshela mina
Kanti ukhala ngani
Ah weh ngani zami
Bamb’iplug mngani

Tshela mina iphi iPrivate party
ILocation sbali
Ngibamb’iPlug nami

Izwa la
Sondela ngikuTshele, kawumamele
Izwa la
Sondela ngikuTshele, kawumamele
La
SiLa
Ublome nobani
Ngapha ngipheth’ iNkabi
Ngapha ngipheth’ iNkani
Sila
Ublome nobani
Ngapha ngipheth’ iNkani
Ngapha mgipeth’ iNkabi

Heeeeeeee eeeelaaaa kanti ithini iPlan
(kanti ithin’ iPlan, kanti ithin’ iPlan)
Heeeeeeee eeeelaaaa kanti siyaphi na
(kanti siyaphi na, kanti siyaphi na)

Heeeeeeee eeeelaaaa kanti ithini iPlan
(kanti ithin’ iPlan, kanti ithin’ iPlan)
Heeeeeeee eeeelaaaa kanti siyaphi na
(kanti siyaphi na, kanti siyaphi na)

Tshela mina
Kanti ukhala ngani
Ah weh ngani zami
Bamb’iplug mngani

Tshela mina iphi iPrivate party
ILocation sbali
Ngibamb’iPlug nami

Tshela mina
Kanti ukhala ngani
Ah weh ngani zami
Bamb’iplug mngani

Tshela mina iphi iPrivate party
ILocation sbali
Ngibamb’iPlug nami
Izwa la
Sondela ngikuTshele, kawumamele
Izwa la
Sondela ngikuTshele, kawumamele
La
SiLa
Ublome nobani
Ngapha ngipheth’ iNkabi
Ngapha ngipheth’ iNkani
Sila
Ublome nobani
Ngapha ngipheth’ iNkani
Ngapha mgipeth’ iNkabi

Bassie iPlan Lyrics English Translation

Heeeeeeee eeeelaaaa and what the Plan says
(and it says Plan, and it says Plan)
Heeeeeeee eeeelaaaa and where are we going
(and where are we going, and where are we going)

Heeeeeeee eeeelaaaa and what the Plan says
(and it says Plan, and it says Plan)
Heeeeeeee eeeelaaaa and where are we going
(and where are we going, and where are we going)

Tell me
And what are you crying about?
Ah weh why my
Bamb plug friend

Tell me where the Private Party is
ILocation sbali
I’m holding the plug too

Tell me
And what are you crying about?
Ah weh why my
Bamb plug friend

Tell me where the Private Party is
ILocation sbali
I’m holding the plug too

Hear here
Come on in, take a look and enjoy yourself!
Hear here
Come on in, take a look and enjoy yourself!
La
SiLa
Hang out with anyone
Here I am with the ox
Here I am with stubbornness
Silas
Hang out with anyone
Here I am with stubbornness
Here I am, the ox

Heeeeeeee eeeelaaaa and what the Plan says
(and it says Plan, and it says Plan)
Heeeeeeee eeeelaaaa and where are we going
(and where are we going, and where are we going)

Heeeeeeee eeeelaaaa and what the Plan says
(and it says Plan, and it says Plan)
Heeeeeeee eeeelaaaa and where are we going
(and where are we going, and where are we going)

Tell me
And what are you crying about?
Ah weh why my
Bamb plug friend

Tell me where the Private Party is
ILocation sbali
I’m holding the plug too

Tell me
And what are you crying about?
Ah weh why my
Bamb plug friend

Tell me where the Private Party is
ILocation sbali
I’m holding the plug too
Hear here
Come on in, take a look and enjoy yourself!
Hear here
Come on in, take a look and enjoy yourself!
La
SiLa
Hang out with anyone
Here I am with the ox
Here I am with stubbornness
Silas
Hang out with anyone
Here I am with stubbornness
Here I am, the ox