Blaq Diamond – Ukuthi Uyazi Lyrics

Blaq Diamond Ukuthi Uyazi Lyrics

Uyazi ntombi uyang limaza
Ubuhle bakho bu yangi washa
Inhliziyo ishaya amawala (mawala yeah)

And I hope kuthi uyazi uyo hlala ungowami
And as long as ngisaphila I’ll be right by your side
And I hope kuthi uyazi uyo hlala ungowami
And as long as ngisaphila I’ll be right by your side

Yazi abafana ba ngakini ba dliwa umona ba ne jealous isoka liyak’ afforda
Uthando lam liqonde kuwe lu yi mpopoma lwi mpopoma mina nawe siye kufeni
Uthi cosololo enhlizweni
Wen’ unothando olunga pheli
Ba tshele ba dede abasheli

Woza darling come and save me
Ungenza dizzy (yeah)
Mina nawe senzi filim (yeah)
Ng’zok linda ngakini (yeah)
Ngik’phatela ama sweedi (ama sweedi yeah)

And I hope kuthi uyazi uyo hlala ungowami
And as long as ngisaphila I’ll be right by your side
And I hope kuthi uyazi uyo hlala ungowami
And as long as ngisaphila I’ll be right by your side

Oh oh ohh oh oh ohh
Bathi Inkosi Yoshuni iza nge gumba faya
Oh oh ohh oh oh ohh
Udarli ungi memile uthi angizo vakasha
Oh oh ohh oh oh ohh
Uthi ung’phekeli idumbe el’hamba no batata
Oh oh ohh oh oh ohh
Uthando lwam for wena lu ngango lwandle lwa phesheya uyang nakekela uyang nakekela
Uvele ang’nike itissue ngob’ idrip yam ya tetema
Ngiphuzi iyogi sip uhlezi efuna ngi’zom thelela
Ibizwani inhliziyo darli ichoose umayi’khethela
Choose umayi’khethela
Choose umayi’khethela
Izenzo zakho zi yang washa nana
Isfiso sam uk’phila nawe uwayawaya (waya waya waya waya waya)

And I hope kuthi uyazi uyo hlala ungowami
And as long as ngisaphila I’ll be right by your side
And I hope kuthi uyazi uyo hlala ungowami
And as long as ngisaphila I’ll be right by your side
I’ll be right by your side
I’ll be right by your side
I’ll be right by your side
I’ll be right by your side

Uyo hlezi ungowaaaam’

Blaq Diamond Ukuthi Uyazi Lyrics English Translation

You know, girl, you hurt me
Your beauty is new and new
The heart is beating fast (fast yeah)

And I hope you know that you are always mine
And as long as I’m alive I’ll be right by your side
And I hope you know that you are always mine
And as long as I’m alive I’ll be right by your side

Know that the boys in your neighborhood are jealous and jealous of your boyfriend
My love goes straight to you, this is a waterfall, this is a waterfall, you and I will go to death
He says it’s heartbreaking
You have endless love
They told the sisters they did not tell

Come darling come and save me
You can make me dizzy (yeah)
You and I are making a movie (yeah)
I’ll wait by your side (yeah)
I’m wearing a sweater for you (a sweater, yeah)

And I hope you know that you are always mine
And as long as I’m alive I’ll be right by your side
And I hope you know that you are always mine
And as long as I’m alive I’ll be right by your side

Oh oh oh oh oh oh oh
They say King Yoshun is coming through the room
Oh oh oh oh oh oh oh
Darli has invited me and says that I will not come to visit
Oh oh oh oh oh oh oh
He says that he is a cook for the dumbe who goes with his father
Oh oh oh oh oh oh oh
My love for you is as big as the sea abroad, you take care of me, you take care of me
He just gave me a tissue because my drip was tight
I’m drinking a yogi sip and he always wants me to give him a drink
What is the name of the heart?
Choose what you want
Choose what you want
Your actions are yang washa nana
My wish is to live with you and you are going away (he went, he went, he went, he went)

And I hope you know that you are always mine
And as long as I’m alive I’ll be right by your side
And I hope you know that you are always mine
And as long as I’m alive I’ll be right by your side
I’ll be right by your side
I’ll be right by your side
I’ll be right by your side
I’ll be right by your side

You’re always a waaaaam’