Busta 929 – Ngixolele Lyrics English Translation

Busta 929 Ngixolele Lyrics English Translation, Boohle Ngixolele Lyrics English Translation, Ngixolele Lyrics by Busta 929 ft Boohle, ngixolele busta 929 ft boohle lyrics, ngixolele lyrics by boohle

Mmhhhhhhmmm !!!
Yhi yhi yhiii !!!

Ase trap is my song kas
Ay Busta ung’kestsang

Ohh yhooo yho yho yho
Yhe yheeee yhe yhe yhe
Ohh yhooo yho yho yho
Yhe yheeee yhe yhe yhe

Ohh yhooo yho yho yho
Yhe yheeee yhe yhe yhe
Ohh yhooo yho yho yho
Yhe yheeee yhe yhe yhe

Mmhhhhhhmmm !!!
Yhi yhi yhiii !!!

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I didn’t know

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I did not know (Father)

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I didn’t know

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I did not know (Father)

Forgive me
I didn’t know
Forgive me

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I didn’t know

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I did not know (Father)

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I didn’t know

Forgive me
Forgive me of my sins
Forgive me of my sins
I did not know (Father)

Ay Busta ung’kestsang
Forgive me