De Mthuda – Inkomo Zam Lyrics

De Mthuda Inkomo Zam Lyrics, Inkomo Zam Lyrics by De Mthuda ft Nomfundo Moh Sipho Magudulela

Libala
Libala
Libala
Kohlwa

Libala
Libala

Hayi akukho nkomo ezizobuya kini
Hayi akukho nkomo ezizobuya kini
Ngizwa Kuthiwa uthume umalume isigodi sonke wena
Ngizwa Kuthiwa uthume umalume isigodi sonke wena

Hayi bakithi nansi inbaba
Ufuthe besihlekisana
Na wayovela nasekaya
Waqede waqala ugila imikhuba ha

Ngiyamfonel’
Ing’faka ezihlahleni
Lomuntu angisam’thembi
Bathi ithembisa nge space
Ngingakhathala
Ngathi hamba juba
Hamba juba ha

Hayi akukho nkomo ezizobuya kini
Wena
Hayi akukho nkomo ezizobuya kini
Wena

Hayi yakhula indaba
Hamba usekhumbula emva
Uyakhweleza uthi
Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)
Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)
Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)

(Awuleth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)
Kohlwa

Libala
Libala
Libala
Kohlwa

Libala
Libala
Libala

Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)
Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)
Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)
Hayi awuleth’inkomo zam
(leth’inkomo zam hey wena awulethe inkomo zikababa)

De Mthuda Inkomo Zam Lyrics English Translation

Forget it
Forget it
Forget it
Forget it

Forget it
Forget it

No no cows will come back to you
No no cows will come back to you
I hear that you sent my uncle to the whole village
I hear that you sent my uncle to the whole village

Oh my gosh here’s a bitch
The effect of humor
He also came home
He finished and started hitting habits ha

I’m calling her
It puts it in the trees
I no longer trust this person
They promise promise with space
I would be tired
I said go dove
Go juba ha

No no cows will come back to you
You
No no cows will come back to you
You

No, it grew
Go remembering back
He shouts
No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)
No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)
No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)

(You don’t bring my cows hey you don’t bring my father’s cows)
Forget it

Forget it
Forget it
Forget it
Forget it

Forget it
Forget it
Forget it

No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)
No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)
No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)
No you don’t bring my cattle
(these are my cows hey you don’t bring daddy’s cows)