DJ Givy Baby – Nomathemba Lyrics

DJ Givy Baby Nomathemba Lyrics (feat. Sir Trill, Soa Mattrix & Nkosazana Daughter)

Maningbonela yena
Nimtjela abongfonela
Ngizomulinda njengo Nomathemba
Bembuzu ukhalelani
Maningbonela yena
Nimtjela abongfonela
Ngizomulinda njengo Nomathemba
Bembuzu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani

We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba
We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba
We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba
We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba

Maningbonela yena
Nimtjela abongfonela
Ngizomulinda njengo Nomathemba
Bembuzu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani
Wenu ukhalelani

Usabani usema suburb’sini
Uyazi ungangifonela nomaknini
Ekseni, ebusuku, emini
Ngingakwentela nomayini
Bathi yena ngiyamthanda uthandiwe yimi
Bathi yena ngiyamthanda uthandiwe yimi

We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba
We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba
We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba
We Nomathemba
Usha yo wubani
O yiyo lendoda
Awuzibuze ize la
O hayi ngiyesaba
O hayi ngiyesaba

Maningbonela yena
Nimtjela abongfonela
Ngizomulinda njengo Nomathemba
Bembuzu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani, ukhalelani
Wenu ukhalelani

DJ Givy Baby Nomathemba Lyrics English Translation

Let me see him
You tell her the callers
I will wait for her like Nomathemba
Why are you crying?
Let me see him
You tell her the callers
I will wait for her like Nomathemba
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying?

We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared
We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared
We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared
We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared

Let me see him
You tell her the callers
I will wait for her like Nomathemba
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying?
Why are you crying?

Sabani says suburb’sini
You know you can call me anytime
Ax, night, day
I can do anything for you
They say I love her and she loves me
They say I love her and she loves me

We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared
We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared
We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared
We Nomathemba
You burn incense
Oh this is the man
Do not wonder at this
Oh no I’m scared
Oh no I’m scared

Let me see him
You tell her the callers
I will wait for her like Nomathemba
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying, why are you crying?
Why are you crying?

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album: