DJ Jaivane – uLala Kanjani Lyrics

DJ Jaivane uLala Kanjani Lyrics (feat. LeeMcKrazy & Skandisoul)

Ngoba kumnandi la ekhaya
Ngoba ziyakhipha la ekhaya
Nathi asikhoni ukulala weh
Asikhoni ukulala weh

Wena Ulala kanjani
Lana kumnandi ka soh
Wena Ulala kanjani
Utshwala buningi ka soh
Wena Ulala kanjani
Istoko sibhaya ka soh
Wena Ulala kanjani
Ku dlala uJaivane

Ngoba kumnandi la ekhaya
Ngoba ziyakhipha la ekhaya
Nathi asikhoni ukulala weh
Asikhoni ukulala weh

(Skandisoul)
(Verse)
Hhayi wemshayeli
Nawe uyang’bambezela
Ngiyofika nini eSimnandi
Hhayi wemshayeli
Nawe uyang’bambezela
Ngiyofika nini eSimnandi

Ngiyofika sebemnandi
Bonke abolova
Ngiyofika sebemnandi
Bonke abolova
Ngiyofika igroove isibambe ngakhona esimnandi
Ngiyofika igroove isibambe ngakhona esimnandi
Nawe Jaivane ung’bizeleni late
Nawe Jaivane ung’bizeleni late

Hhayi wemshayeli
Nawe uyang’bambezela
Nginikela khona eSimnandi
Nginikela khona eSimnandi
Hhayi wemshayeli
Nawe uyang’bambezela
Hhayi wemshayeli
Nawe uyang’bambezela

Wena Ulala kanjani
Lana kumnandi ka soh
Wena Ulala kanjani
Utshwala buningi ka soh
Wena Ulala kanjani
Istoko sibhaya ka soh
Wena Ulala kanjani
Ku dlala uJaivane

Ngoba kumnandi la ekhaya
Ngoba ziyakhipha la ekhaya
Nathi asikhoni ukulala weh
Asikhoni ukulala weh

DJ Jaivane uLala Kanjani Lyrics English Translation

Because it’s nice here at home
Because they leave the house
We can’t sleep either
We can’t sleep

How do you sleep?
It’s raining soh
How do you sleep?
Soh has a lot of alcohol
How do you sleep?
The stock is soh
How do you sleep?
Jaivane is playing

Because it’s nice here at home
Because they leave the house
We can’t sleep either
We can’t sleep

(Skandisoul)
(verse)
Not the driver’s
You are also delaying me
When will I come to Simundi?
Not the driver’s
You are also delaying me
When will I come to Simundi?

I will come when they are good
They are all unemployed
I will come when they are good
They are all unemployed
I’m going to get a groove that’s fun
I’m going to get a groove that’s fun
And Jaivane, call me late
And Jaivane, call me late

Not the driver’s
You are also delaying me
I donate to Simundi
I donate to Simundi
Not the driver’s
You are also delaying me
Not the driver’s
You are also delaying me

How do you sleep?
It’s raining soh
How do you sleep?
Soh has a lot of alcohol
How do you sleep?
The stock is soh
How do you sleep?
Jaivane is playing

Because it’s nice here at home
Because they leave the house
We can’t sleep either
We can’t sleep

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Linda Mnisi, Luyanda Ndlovu, Siphelo Phungula
  • Album: uLala Kanjani
  • Released: 2023