DJ Lag & Lady Du – Lucifer Lyrics

DJ Lag Lucifer Lyrics, DJ Lag & Lady Du Lucifer Lyrics

Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela gibela
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela gibela

Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe

Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe

Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe

Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe

ULucifer wabeleka ezulwini
Wasmoshela abantwana
Babulalwa utshwala
Babulala abafazi
Abasena ne ndaba

Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe

Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe

Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela gibela
Sambe sambe

Baba wethu osemazulwini
Owachangea amanzi
Wayenza iwine
Sicela usithethelele
Thina ses’phuza ok’dlulele
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe

Ngithi Baba wethu osemazulwini
Owachangea amanzi
Wayenza iwine
Sicela usithethelele
Thina ses’phuza ok’dlulele
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe

Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela sambe
Gibela gibela
Sambe sambe

Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe

Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela gibela
Sambe sambe

Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe

Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela gibela
Sambe sambe

Gibela sambe
Gibela sambe
Abasena ne ndaba

Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe

Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe
Koloi ya eliya
Gibela sambe

Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah

Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela sambe
Umkhumbi kaNoah
Gibela gibela
Sambe sambe

DJ Lag Lucifer Lyrics English Translation

Ride sambe
Ride sambe
Ride on board
Ride sambe
Ride sambe
Ride on board

Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe

Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe

Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe

Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe

Lucifer was born in heaven
He ruined the children
They were killed by alcohol
They killed the women
Men and women

Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe

Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe

Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride on board
Sambe sambe

Our Father in heaven
Who changed the water
He made it to win
Please forgive us
We are drinking too much
Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe

I say to our Father in heaven
Who changed the water
He made it to win
Please forgive us
We are drinking too much
Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe

Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe
Ride sambe
Ride on board
Sambe sambe

Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe

Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride on board
Sambe sambe

Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe

Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride on board
Sambe sambe

Ride sambe
Ride sambe
Men and women

Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe

Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe
Elijah’s chariot
Ride sambe

Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark

Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride sambe
Noah’s ark
Ride on board
Sambe sambe