DJ Zinhle – Siyabonga Lyrics

DJ Zinhle Siyabonga Lyrics (feat. Black Motion, Kabza De Small & Nokwazi)

Kulungile, Kulungile
Kulungile intando Yakho

S’khuleka kuwe Ngoyama yeZulu, sonile
Nal’ilizwe lisijikele Baba, sthethelele

Masambe nawe, s’hlale nawe
Okwezwe kusijikele
S’cel’ amandla phezulu
Ey masambe nawe, s’hlale nawe

Siyabonga, Siyabonga
Siyabonga umusa wakho
Siyabonga, Siyabonga
Siyabonga umusa wakho

S’khuleka kuwe Ngoyama yeZulu, sonile
Nal’ilizwe lisijikele Baba, sthethelele

Masambe nawe, s’hlale nawe
Okwezwe kusijikele
S’cel’ amandla phezulu
Masambe nawe, s’hlale nawe

Siyabonga (Sibongile, Sibongile), Siyabonga (Sibongile, Sibongile).
Siyabonga (Sibongile, Sibongile) umusa wakho
Siyabonga (Sibongile, Sibongile), Siyabonga (Sibongile, Sibongile)
Siyabonga (Sibongile, Sibongile) umusa wakho

DJ Zinhle Siyabonga Lyrics English Translation

All right, All right
All right, Your will

We pray to you Ngoyama yeZulu, we have sinned
And this world has turned on us, Father, forgive us

Let’s go with you, stay with you
The world has turned around for us
S’cel ‘power up
Oh, let us go with you, stay with you

Thank you, Thank you
Thank you for your kindness
Thank you, Thank you
Thank you for your kindness

We pray to you Ngoyama yeZulu, we have sinned
And this world has turned on us, Father, forgive us

Let’s go with you, stay with you
The world has turned around for us
S’cel ‘power up
Let’s go with you, stay with you

Thank you (Sibongile, Sibongile), Thank you (Sibongile, Sibongile).
Thank you (Sibongile, Sibongile) for your kindness
Thank you (Sibongile, Sibongile), Thank you (Sibongile, Sibongile)
Thank you (Sibongile, Sibongile) for your kindness