Einár & ADAAM – DANSA Lyrics

Einár DANSA Lyrics, DANSA Lyrics by Einár & ADAAM

Wahzaa
Jag valde gatan, bror, jag skickade bollen
Bror, jag och ADAAM stod och kickade jollen (Yeah)
Vi stod och rappa för varandra tills vi pippade folket (Ey)
Men vi är uppe på toppen och kolla fickan är tjock, bre (Ey)

Ey, jag svär på min mamma, kolla vart jag hamna
Klockan som är på mig kostar mer än allt du handlat
Bror, de hära drängarna, de vandrar där vi vandrat
Säg till dem ADAAM, vi är inte samma, ey (Yei Gonzalez)

Jag och Nisse, vi inte samma som dem, ey, ey
Jag svär, nu vi blivit gamla för dem, ey, ey (Haha)
Reccar hits här i Am’dam och sånt, ey, ey (Förstår du?)
Hon slänger blickar, kan du dansa? Då kom, baby
Ey, bror, vi går hundra på dem alla
Vi la zutten på nån gunga och de handla
Ey, vi båda två är kungar, får dem falla
Och min—, den är pungad, oj-aj-aj-aj, ey, yo

Jag har Cîroc i koppen, det smakar gott, fuck blandning
Plats på topp, vadå fått den? Jag ba fått av handling
Ingen stopp i oddsen, hon vill slopp i toppen
Det är säkert ba för bunten, men jag dockat bort den
A-a-a-akta, jag vill inte va som dig
Du, du rör dig sakta, jag, jag gillar fart och race
Ingen här kan fucka med mig, då jag tar dem, ey
Vem här kan rappa och vem kan droppa bars som mig?
Folk här är tokiga, spela inte roliga
Jalla, låt oss se vem av oss som är modigast
Brorsan, jag ska pull up på er block och spilla blod i natt
Efter du är gone, jag ser till att din bror **** ***** (Grind Gang)

Jag och Nisse, vi inte samma som dem, ey, ey
Jag svär, nu vi blivit gamla för dem, ey, ey (Haha)
Reccar hits här i Am’dam och sånt, ey, ey (Förstår du?)
Hon slänger blickar, kan du dansa? Då kom, baby
Ey, bror, vi går hundra på dem alla
Vi la zutten på nån gunga och de handla
Ey, vi båda två är kungar, får dem falla
Och min—, den är pungad, oj-aj-aj-aj, ey, yo

Fullt med Henny jag hällt i koppen
Knulla alla, jag tog mig helt själv till toppen
Jag får aina att snurra med helikoptern
Röker braja och chillar med en i loppet, pow, pow
Ey, görren är rund, den går upp och ner
ADAAM trycker, tar det lugnt, ta en klunk rosé
Jag får rummet bli helt fullt, luktar skunk och B
Rullar runt med en skurk, har nåt skum på g
Jag, jag rullar runt med en skurk här
Men jag gjorde nåt tungt här
Bror, det går inte va dum här
Ey, A-ADAAM får den gå runt här
Spara på några buntar, varje dag är ett stunt här, ey
Yeah, kalla som Alaska, mannen, men det hett här som öknen
Sveper upp min flaska, jag blir stressad av röken
Skolan börja latcha, gick och hälsa på fröken
Sen jag skicka zattla när ni festa på söder (Grind Gang)

Jag och Nisse, vi inte samma som dem, ey, ey
Jag svär, nu vi blivit gamla för dem, ey, ey (Haha)
Reccar hits här i Am’dam och sånt, ey, ey (Förstår du?)
Hon slänger blickar, kan du dansa? Då kom, baby
Ey, bror, vi går hundra på dem alla
Vi la zutten på nån gunga och de handla
Ey, vi båda två är kungar, får dem falla
Och min—, den är pungad, oj-aj-aj-aj, ey, yo

Jag valde gatan, bror, jag skickade bollen
Bror, jag och ADAAM stod och kickade jollen
Vi stod och rappa för varandra tills vi pippade folket
Men vi är uppe på toppen och kolla fickan är tjock, bre (Yei Gonzalez)

Einár DANSA Lyrics English Translation

Wahzaa
I chose the street, brother, I sent the ball
Brother, me and ADAAM were kicking the dinghy (Yeah)
We stood and rapped for each other until we beeped the people (Ey)
But we are at the top and check the pocket is thick, wide (Ey)

Ey, I swear to my mother, check where I end up
The watch that is on me costs more than anything you bought
Brother, these boys, they walk where we walked
Tell them ADAAM, we are not the same, ey ​​(Yei Gonzalez)

Santa and I are not the same as them, ey, ey
I swear, now that we’re old for them, ey, ey (Haha)
Reccar hits here in Am’dam and stuff, ey, ey (Do you understand?)
She glances, can you dance? Then come, baby
Ey, brother, we go a hundred on them all
We put the zutten on some swing and they shop
Ey, we are both kings, let them fall
And min—, it’s pungad, oj-aj-aj-aj, ey, yo

I have Cîroc in the cup, it tastes good, fuck mixture
Place on top, what got it? I asked for action
No stopping the odds, she wants to escape at the top
It’s sure ba for the bundle, but I docked it away
A-a-a-akta, I do not want to be like you
You, you move slowly, I, I like speed and race
No one here can fuck with me when I take them, ey
Who here can rap and who can drop bars like me?
People here are crazy, do not play funny
Well, let’s see which of us is the bravest
Brother, I’m going to pull up on your block and spill blood tonight
After you’re gone, I’m making sure your brother **** ***** (Grind Gang)

Santa and I are not the same as them, ey, ey
I swear, now that we’re old for them, ey, ey (Haha)
Reccar hits here in Am’dam and stuff, ey, ey (Do you understand?)
She glances, can you dance? Then come, baby
Ey, brother, we go a hundred on them all
We put the zutten on some swing and they shop
Ey, we are both kings, let them fall
And min—, it’s pungad, oj-aj-aj-aj, ey, yo

Full of Henny I poured into the cup
Fuck everyone, I took myself completely to the top
I get aina to spin with the helicopter
Smokes braja and chills with one in the race, pow, pow
Ey, the yarn is round, it goes up and down
ADAAM presses, takes it easy, take a sip of rosé
I get the room to be completely full, smells like skunk and B
Rolls around with a villain, has some foam on g
Me, I’m rolling around with a villain here
But I did something heavy here
Brother, it’s not stupid here
Ey, A-ADAAM, let it go around here
Save on a few bundles, every day is a stunt here, ey
Yeah, cold as Alaska, man, but it’s hot here like the desert
Sweeping up my bottle, I get stressed by the smoke
The school started latching on, went and greeted the young lady
Then I send zattla when you party in the south (Grind Gang)

Santa and I are not the same as them, ey, ey
I swear, now that we’re old for them, ey, ey (Haha)
Reccar hits here in Am’dam and stuff, ey, ey (Do you understand?)
She glances, can you dance? Then come, baby
Ey, brother, we go a hundred on them all
We put the zutten on some swing and they shop
Ey, we are both kings, let them fall
And min—, it’s pungad, oj-aj-aj-aj, ey, yo

I chose the street, brother, I sent the ball
Brother, me and ADAAM were kicking the dinghy
We stood and rapped for each other until we beeped the people
But we are at the top and check the pocket is thick, wide (Yei Gonzalez)