Fakaloice – Sekunjalo Lyrics

Fakaloice Sekunjalo Lyrics

Fakaloice – Sekunjalo Lyrics

Sekunjalo Lyrics by Fakaloice

(Intro- Macarisma)
Sekunjalo weleeee esanta
Tatazela tatazela igwala
Ngithi xhamazela tatazela igwala

(Chorus- Macarisma and Fakaloice)
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango

Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango

(Verse1- Fakaloice)
Khule sihlushwa ikweletu
Blukwe ngilifasa ngespeletu
Khisimusi bengswenka ngempesheni
Empeleni ngifuna amasheleni
Baconsa amathe mangivela manje
Kushay’umoya mangidlula manje
Keyaspana kuyoshon’ilanga
Phum’endlin liqal’ukhithika
Ezabolova ziyakikiza
Mawbona mina ubona amamitha
Ugway ok’hlaza sithenga ama-litre
Badl’ibhentshi abanye abapikwa
Ekse ntwana umakhelwane ungamla
Phum’edustin bengcwel’udaka
Lana angizang’ukuzodlala amavaka
Ngibong’umdali nobaba nomama

(Chorus- Macarisma and Fakaloice)
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango

Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango

(Verse2- Fakaloice)
Mangiswenka ngiswenka engath’ukhisimusi
Odali bangithanda engathi ngidl’umuthi
Ngathi ngidla umuthi
Ngathi ngidla umuthi
Ngathi ngidla umuthi
Sebevumile
Ntwana isi-signer ama-deal
Bakhala mi..
Bathi hluleka uzamile
Banginika i-call bathi ntwana usu-on
Phakathi inside ngibaqed’umona
Stove samalahle mungthinta ngiyashisa
Khala abantwana bathi I’m so thandekil’
Sekunjalo
Mfwethu impilo injalo
Awubheke nje eh…
Awubheke nje eh…

[the_ad id=”81863″]

Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango

Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango
Sekunjalo bo
Mnyango vuleka mnyango

Written by; Fakaloice

Fakaloice Sekunjalo Lyrics

Fakaloice Sekunjalo Lyrics In English Translation

(Intro- Macarisma)
Still weleeee santa
Panic panic coward
I said hurry up and panic

(Chorus- Macarisma and Fakaloice)
Yet they are
The door opened
Yet they are
The door opened

Yet they are
The door opened
Yet they are
The door opened

[the_ad id=”81863″]

(Verse1- Fakaloice)
We are suffering from debt
Blukwe I fastened it with a spell
Christmas is in full swing
I’m actually looking for shillings
They are dripping with saliva from now on
It’s windy for me to pass now
Keyaspana will be sunset
Get out of the house it’s snowing
Ezabolova squeals
When you see me you see the meters
Green road we buy liters
Some are bench players
If you have a neighbor you can eat it
Get out of the dust of the mud
I’m not going to play for weeks
I thank the creator and father and mother

(Chorus- Macarisma and Fakaloice)
Yet they are
The door opened
Yet they are
The door opened

Yet they are
The door opened
Yet they are
The door opened

(Verse2- Fakaloice)
I’m going to have a Christmas party
The creators love me like I eat medicine
I said I was taking medicine
I said I was taking medicine
I said I was taking medicine
They have agreed
This is a signer deal
They are my ..

[the_ad id=”81863″]

They say you have failed
They gave me a call and said the baby was on
Inside I was jealous
The charcoal stove touches me hot
The kids cry and say I’m so cute
Still
My dear life is like that
Just look eh…
Just look eh…

Yet they are
The door opened
Yet they are
The door opened

Yet they are
The door opened
Yet they are
The door opened

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: