Felo Le Tee – Manca Lyrics

Felo Le Tee Manca Lyrics (feat. Toss)

Ishu
Alright
Tsa Felo, hello
Dedel’igazi
Ngithi dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Ngithi dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Ungahlala phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Wena wahlala phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Wena wahlala phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Kungani uhlezi phansi kumnandi kangaka, eish kumnand’
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, manca
Dedel’umzimba, manca
Dedel’igazi, manca
Dedel’umzimba, manca
Thath’ iJäger uthi manca, manca, manca, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, manca
Dedel’umzimba, manca
Dedel’igazi, manca
Dedel’umzimba, manca
Thath’ iJäger uthi manca, manca, manca, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedel(Toss)

(Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Ngithi dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)
Dedel’umzimba (Awdedele)
Dedel’igazi (Ay dedela)

Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedeluke
Thath’ iJäger uthi manca
Dedel’umzimba, udedeluke
Ngithi dedel’igazi, udedeluke
Ngithi dedel’umzimba, udedel(Toss)

Felo Le Tee Manca Lyrics English Translation

Ishu
Alright
Locals, hello
Dedel’igazi
I say let go of the body (Let go)
Bedel’igazi (Ay release)
Release the body (Release)
Bedel’igazi (Ay release)
I say let go of the body (Let go)
Bedel’igazi (Ay release)
Release the body (Release)
Bedel’igazi (Ay release)
You can sit down and have fun, eish it’s fun
Why are you sitting down so fun, eish it’s fun ‘
Why are you sitting down so fun, eish it’s fun ‘
You sat down so sweet, eish it’s so sweet ‘
Why are you sitting down so fun, eish it’s fun ‘
Why are you sitting down so fun, eish it’s fun ‘
You sat down so sweet, eish it’s so sweet ‘
Why are you sitting down so fun, eish it’s fun ‘
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
I say let go of the blood, manca
Release the body, manca
Dedel’igazi, manca
Release the body, manca
Take Jäger and run, run, run, run
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
I say let go of the blood, manca
Release the body, manca
Dedel’igazi, manca
Release the body, manca
Take Jäger and run, run, run, run
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go (Toss)

(Awdedele)
Bedel’igazi (Ay release)
Release the body (Release)
Bedel’igazi (Ay release)
I say let go of the body (Let go)
Bedel’igazi (Ay release)
Release the body (Release)
Bedel’igazi (Ay release)

Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go
Take Jäger for granted
Release the body, release it
I say let go of the blood, let it go
I say let go of the body, let go (Toss)

    Lyrics Details:

  • Written by: Pholoso Masombuka
  • Album: Contagious
  • Released: 2022