Heavy-K – Andikayeki Lyrics

Heavy-K Andikayeki Lyrics, Ami Faku Andikayeki Lyrics

Khanindi thethelele
Nam ndendze impazamo
Undibona ndizi thulele
Ndizama ulungisa impazamo zam
Ndizama ulungisa impazamo zam

Ubuphi ndik’dinga wena
Waphelela amehlweni
Umdali uhleli ekhona
Noba bangandi jikela
Behlekisana ngesimo sami
Besithi
nguye , nguye ndofika
Ndikhuselwe ngu Bawo
Nguye, nguye

Kudala ndisithi
Ndiziva ndindedwa abantu bekhona
Kudala Ndikhala
Izandla zigcwele, ndicela undophulele
U’Thixo usaphila, lalela
Wena uzofika mntakwethu
Hayi noba sendi hlatywa ngameva
Ndiya phambili
Ndizobambelela

Ubuphi ndik’dinga wena
Waphelela amehlweni
Umdali uhleli ekhona
Noba bangandi jikela
Behlekisana ngesimo sami
Besithi
nguye , nguye ndofika
Ndikhuselwe ngu Bawo
Nguye, nguye

Andikayeki
Andikayeki
Ubumnandi ndibuvile, intlungu ndizvile,uthando luzile, impilo ndizokuyi phila

Heavy-K Andikayeki Lyrics English Translation

Please forgive me
I made a mistake too
You see me keeping quiet
I try to correct my mistakes
I try to correct my mistakes

Where have you been when I need you?
His eyes widened
The creator is always there
Even if they don’t turn on me
They made fun of my condition
We were saying
He is the one I came to
I am protected by the Father
It’s him, it’s him

I have been saying for a long time
I feel alone when people are there
I’ve been crying for a long time
My hands are full, please forgive me
God is still alive, wait
You will come my brother
No, even though I have been pricked by thorns
I’m going forward
I will hold on

Where have you been when I need you?
His eyes widened
The creator is always there
Even if they don’t turn on me
They made fun of my condition
We were saying
He is the one I came to
I am protected by the Father
It’s him, it’s him

I haven’t stopped yet
I haven’t stopped yet
I have heard happiness, I have heard pain, love has come, I will live health

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Amanda Faku, Lethukuthuka Mdluli, Mkhululi Siqula
  • Album: Andikayeki
  • Released: 2023