Hotel Maffija – Czerwone słońce Lyrics

Hotel Maffija Czerwone słońce Lyrics

Czerwone słońce na horyzoncie symbolizuje mi, że będzie dobrze
Długo płynęliśmy w sztormie, chcemy nareszcie zawitać w porcie
Oczekiwania ogromne, dzisiaj morze wyjątkowe spokojne
Mamo już wracam za moment, mamo już wracam za moment
Czerwone słońce na horyzoncie symbolizuje mi, że będzie dobrze
Długo płynęliśmy w sztormie, chcemy nareszcie zawitać w porcie
Oczekiwania ogromne, dzisiaj morze wyjątkowo spokojne
Mamo już wracam za moment, mamo już wracam za moment

Czasami czuję się tak obojętnie, jakbym się czegoś nałykał
Muzykę traktuję tak jak powietrze, bez niej nie mogę oddychać
Ja nie dość, że w porcie to jeszcze się w sobie zamykam
Niektórzy myślą, że mózg mi siadł, a on się budzi do życia
Za szybko znika zdobyta kariera, więc lepiej na siebie uważaj
I weź się tak nie spiesz dzieciaku jakbyś musiał kupić se xanax
Jak ktoś Ci powiedział, że tylko pięknie jest, no to Cię okłamał
Żyłem jako ćma, która lata po barach, a żyję jak gwiazda jebana
Dziś siedzę na jachcie i piję szampana, widzimy się na oceanach

Wracam do domu, trzy razy pewniejszy siebie i
Silny jak nigdy, w końcu czuję spokój
Nie każdy wiatr zwiastuje sztorm na morzu
Nie każda iskra przeradza się w piorun
Dziś opalamy się w czerwonym słońcu

Czerwone słońce na horyzoncie symbolizuje mi, że będzie dobrze
Długo płynęliśmy w sztormie, chcemy nareszcie zawitać w porcie
Oczekiwania ogromne, dzisiaj morze wyjątkowe spokojne
Mamo już wracam za moment, mamo już wracam za moment
Czerwone słońce na horyzoncie symbolizuje mi, że będzie dobrze
Długo płynęliśmy w sztormie, chcemy nareszcie zawitać w porcie
Oczekiwania ogromne, dzisiaj morze wyjątkowo spokojne
Mamo już wracam za moment, mamo już wracam za moment

Wracam do domu w którym słychać pogłos
A chciałbym spojrzeć w jej oczy i zobaczyć kosmos
Szukam miejsca do życia bez maski
Gdy nie ma gdzie uciec to świat staje się płaski
Znowu szukam bezpiecznego portu, mi się taki marzy
A ty masz tysiące twarzy, każda tysiąc makijaży
Bardzo chciałbym wiedzieć jak wybaczyć
Ale żal zostanie we mnie jak stygmaty

Czerwone słońce na horyzoncie symbolizuje mi, że będzie dobrze
Długo płynęliśmy w sztormie, chcemy nareszcie zawitać w porcie
Oczekiwania ogromne, dzisiaj morze wyjątkowe spokojne
Mamo już wracam za moment, mamo już wracam za moment
Czerwone słońce na horyzoncie symbolizuje mi, że będzie dobrze
Długo płynęliśmy w sztormie, chcemy nareszcie zawitać w porcie
Oczekiwania ogromne, dzisiaj morze wyjątkowo spokojne
Mamo już wracam za moment, mamo już wracam za moment

Hotel Maffija Czerwone słońce Lyrics English Translation

The red sun on the horizon symbolizes to me that everything will be fine
We sailed in the storm for a long time, we want to finally visit the port
Huge expectations, today the sea is exceptionally calm
Mom, I’ll be back in a moment, Mom, I’ll be back in a moment
The red sun on the horizon symbolizes to me that everything will be fine
We sailed in the storm for a long time, we want to finally visit the port
Huge expectations, today the sea is exceptionally calm
Mom, I’ll be back in a moment, Mom, I’ll be back in a moment

Sometimes I feel so indifferent, as if I’ve swallowed something
I treat music like air, I can’t breathe without it
Not only do I close myself in the port
Some people think my brain is dead and it is waking up
The career you’ve earned disappears too quickly, so you better watch your back
And take your time, kid, like you have to buy se xanax
If someone told you that it is only beautiful, then they lied to you
I lived like a moth that flies around bars, and I live like a fucking star
Today I’m sitting on a yacht drinking champagne, see you on the oceans

I come home three times more confident and
Strong as ever, I finally feel at peace
Not every wind heralds a storm at sea
Not every spark turns into lightning
Today we are sunbathing in the red sun

The red sun on the horizon symbolizes to me that everything will be fine
We sailed in the storm for a long time, we want to finally visit the port
Huge expectations, today the sea is exceptionally calm
Mom, I’ll be back in a moment, Mom, I’ll be back in a moment
The red sun on the horizon symbolizes to me that everything will be fine
We sailed in the storm for a long time, we want to finally visit the port
Huge expectations, today the sea is exceptionally calm
Mom, I’ll be back in a moment, Mom, I’ll be back in a moment

I come back to the house where the reverberation is heard
And I would like to look into her eyes and see the cosmos
I’m looking for a place to live without a mask
When there is nowhere to run, the world becomes flat
I’m looking for a safe haven again, I dream of one
And you have a thousand faces, each a thousand makeups
I wish I knew how to forgive
But the regret will stay with me like stigmata

The red sun on the horizon symbolizes to me that everything will be fine
We sailed in the storm for a long time, we want to finally visit the port
Huge expectations, today the sea is exceptionally calm
Mom, I’ll be back in a moment, Mom, I’ll be back in a moment
The red sun on the horizon symbolizes to me that everything will be fine
We sailed in the storm for a long time, we want to finally visit the port
Huge expectations, today the sea is exceptionally calm
Mom, I’ll be back in a moment, Mom, I’ll be back in a moment

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Hotel Maffija
  • Album: Hotel Maffija 3
  • Released: 2023