K1 De Ultimate – Ade Ori Okin Lyrics

K1 De Ultimate Fuji The Sound Ep

K1 De Ultimate – Fuji The Sound EP Lyrics

K1 De Ultimate Ade Ori Okin Lyrics

Ayinde Ogun
Bi eyen ba n yo ile da
Oun buruku a ma yo iru won se ni
Mo ti so te le tele
Ninu orin to re koja
Eni Olorun fe lo Omo eniyan fe
Emaa yo nu si mi
Agba ati omo de
E maa yo nu si mi o
Ti okunrin ti obirin
E yonu si mi
E ni baa n yonu si mi
Sure ju
lyonu olorun oba x5

Oun le o ma ri
Mo ni e maa yo nu si mi
Okunrin e yonu si mi
Obirin e yonu si mi
Gbogbo eni baa n yonu si mi
O Sure ju
lyonu olorun oba x5

Oun le o ma ri
Aanu mo ri gba
Ade ori okin
Aanu mo ri gba
Ade ori okin
Emi n je aiye ori mi
Ade ori okin
Ki de ki se mimo se
Ade ori okin
Ki ma de n se mimo se
Ade ori okin
Aanu mo ri gba
Ade ori okin
Omo alade alaafia
Ade ori okin
Ayinde

Omo alade alaafia
Ade ori okin
Iran eya kiniun Judah
Ade ori okin
Gbongbo idi ile Jesse
Ade ori okin
Aanu mo ri gba
Ade ori okin
Olorun lo gbe ogo fun ole (lazy)
Ade ori okin
Olorun lo gbe ogo fun ole(lazy)
Ade ori okin
Ki se fun eye K’eye
Ade ori okin
Ki maa den se fun eye k’eye
Ade ori okin
Omo sikiru Ayinde Barrister
Ade ori okin
Sikiru ayinde mo nje ise to ran mi o
Ade ori okin
Lori ere fuji
Ade ori okin
Ko de ni baje Olorun
Ade ori okin
Mo dupe ori mi
Ade ori okin
Mo ma dupe ori mi
Ade ori okin

Written by; K1 De Ultimate 
Produced by; Mystro
Released date; 21 August, 2020
Album/EP; Fuji the Sound EP

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: