Kabza De Small – Bathini Lyrics

Kabza De Small Bathini Lyrics (feat. Young Stunna & Artwork Sounds)

Ngibajulukise
Ihlale ikhuphukile
Udaddy usebenzile
Zonke ziphakamile
Bathi ngiy’ fasise
Ngeke ngiz’bhayizise
Isipho ngis’ sebenzise
Ngeke baze bang’fice

Ng’fika ngibajulukise
Kim, mel’ ihlale ihkphukile
Ngim’, bath’ udaddy usebenzile
So zikithi, zonke ziphakamile
Bang’ tip-a, bathi ngiy’ fasise
Yini, ngeke ngiz’bhayizise
Ngyabacisha, isipho ngis’ sebenzise
Bangalinge, ngeke baze bang’fice
Ngithi yini, ng’fika ngibajulukise
Kim, mel’ ihlale ihkphukile
Ngim’, bath’ udaddy usebenzile
So zikithi, zonke ziphakamile
Bang’ tip a, bathi ngiy’ fasise
Yini, ngeke ngiz’bhayizise
Ngyabacisha, isipho ngis’ sebenzise
Bangalinge, ngeke baze bang’fice

Ngithi, uzwile bathini bathini?
Uboqaphela namanga maningi
Eh bazo funa funa ezakh’ impiko
En bahalel’ eyakho impilo
Haaibo, uzwile bathini bathini?
Udinga ismilo ukuz’ undize
Eh bahambile abazamile
Ungalinge uy’bukel’ ik’shiye
Haiiboo, uzwile bathini bathini?
Uboqaphela namanga maningi
En bazo funa ezakh’ impiko
En bahalel’eyakho impilo
Haaibo, uzwile bathini bathini?
Udinga ismilo ukuz’ undize
Eh bahambile abazamile
Ungalinge uy’bukel’ ik’shiye
Hayibo (Hayibo)

Hayi, Hayibo
Hayi, Hayibo
Hayi, Hayibo
Hayi, Hayibo
(Ngibajulukise
Ihlale ikhuphukile
Udaddy usebenzile
Zonke ziphakamile
Bathi ngiy’ fasise
Ngeke ngiz’bhayizise
Isipho ngis’ sebenzise
Ngeke baze bang’fice)

Bathini bathini?
Namanga Maningi
Ezakh’ impiko
Eyakho impilo
Uzwile bathini bathini?
Ukuz’undize
Abazamile
Ngalingi uy’bukel’ ik’shiye
Hayibo
Bathini bathini?
Namanga Maningi
Ezakh’ impiko
Eyakho impilo
Uzwile bathini bathini?
Ukuz’undize
Eh bahambil’ abazamile
Ngalingi uy’bukel’ ik’shiye
Hayibo

Ng’fika Ngibajulukise
Kim, mel’ ihlale ikhuphukile
Ngim’, bath’ udaddy usebenzile
So zikithi, zonke ziphakamile
Bang’ tip-a, bathi ngiy’ fasise
Yini, ngeke ngiz’bhayizise
Ngyabacisha, isipho ngis’ sebenzise
Bangalinge, ngeke baze bang’fice
Ngithi yini, ng’fika ngibajulukise
Kim, mel’ ihlale ihkphukile
Ngim’, bath’ udaddy usebenzile
So zikithi, zonke ziphakamile
Bang’ tip a, bathi ngiy’ fasise
Yini, ngeke ngiz’bhayizise
Ngyabacisha, isipho ngis’ sebenzise
Bangalinge, ngeke baze bang’fice

Ngithi, uzwile bathini bathini?
Uboqaphela namanga maningi
En bazo funa ezakh’ impiko
En bahalel’eyakho impilo
Hayibo, uzwile bathini bathini
Udinga ismilo ukuz’ undize
Eh bahambile abazamile
Ungalinge uy’bukel’ ik’shiye
Hayibo, uzwile bathini bathini?
Heh namanga Maningi
Ezakh’ impiko
Eyakh’ impilo
Uzwile bathini bathini?
Ukuz’undize
Eh bahambil’ abazamile
Ngalingi uy’bukel’ ik’shiye
Hayibo

Hayi, Hayibo
Hayi, Hayibo
Hayi, Hayibo
Hayi, Hayibo

Kabza De Small Bathini Lyrics English Translation

I made them sweat
It’s always up
Daddy has worked
They are all high
They say I’m crazy
I will not trade
I use the gift
They will never get it

I came and sweated them out
Kim, it ‘s always broken
I’m, bath ‘daddy has worked
So folks, they’re all high
Bang ‘tip-a, they say I’m fine
Why, I will not trade
I turn them off, I use the gift
They will not try, they will never get it
What can I say, I came and sweated
Kim, it ‘s always broken
I’m, bath ‘daddy has worked
So folks, they’re all high
Bang ‘tip a, they say I’m fine
Why, I will not trade
I turn them off, I use the gift
They will not try, they will never get it

I mean, did you hear what they said?
You will be aware of many lies
Eh they want to find their wings
En bahalel ’your life
Haaibo, did you hear what they said?
You need character to fly
Eh gone they tried
Never watch the left
Haiiboo, did you hear what they said?
You will be aware of many lies
They will look for their own wings
En bahalel’e your life
Haaibo, did you hear what they said?
You need character to fly
Eh gone they tried
Never watch the left
Hayibo (Hayibo)

No, No.
No, No.
No, No.
No, No.
(I made them sweat
It’s always up
Daddy has worked
They are all high
They say I’m crazy
I will not trade
I use the gift
They will not get it)

What did they say?
Many Lies
The wings have been shown solely to give a sense of proportion
Your own health
Did you hear what they said?
To fly
They have not tried
You are always watching
No
What did they say?
Many Lies
The wings have been shown solely to give a sense of proportion
Your own health
Did you hear what they said?
To fly
Eh they are the ones who have tried
You are always watching
No

I came and sweated
Kim, mel ’is always up
I’m, bath ‘daddy has worked
So folks, they’re all high
Bang ‘tip-a, they say I’m fine
Why, I will not trade
I turn them off, I use the gift
They will not try, they will never get it
What can I say, I came and sweated
Kim, it ‘s always broken
I’m, bath ‘daddy has worked
So folks, they’re all high
Bang ‘tip a, they say I’m fine
Why, I will not trade
I turn them off, I use the gift
They will not try, they will never get it

I mean, did you hear what they said?
You will be aware of many lies
They will look for their own wings
En bahalel’e your life
Well, you heard what they said
You need character to fly
Eh gone they tried
Never watch the left
Well, did you hear what they said?
Heh and many lies
The wings have been shown solely to give a sense of proportion
Your health
Did you hear what they said?
To fly
Eh they are the ones who have tried
You are always watching
No

No, No.
No, No.
No, No.
No, No.

    Lyrics Details:

  • Written by: Sandile Fortune Msimango
  • Album: KOA II, Pt. 1
  • Released: 2022