Kabza De Small – Nana Thula Lyrics

Kabza De Small Nana Thula Lyrics (feat. Njelic, Young Stunna, Nkosazana Daughter & Xolani Guitars), DJ Maphorisa Nana Thula Lyrics

Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Nana thula ahh-ahh-ahh!
Usazokhula ahh-ahh-ahh!

Nana thula
Thul’ ungakhali
Cel’ ungiphe iskhathi
Ngizo buya nemali
Nana thula
Thul’ ungakhali
Cel’ungiphe iskhathi
Ngizo buya nemali
Ngoba seku rough
Seku rough emhlabeni
Ngane zethu zilala nge ndlala
Baba ng’cel intethelelo
Ngoba seku rough (hey)
Seku rough emhlabeni
Ngane zethu zilala nge ndlala
Baba ng’cel intethelelo
Nana thula, thula, thula
Thul’unga khali
Ngisayophanda lemali ngizobuya kube m’nandi
Nana thula, thula, thula
Thul’ ungakhali

Ngisayophanda lemali ngizobuya kube m’nandi
Ngoba usese’mncane usese’mncane usese’mncane k’mel’ ukhule
Usese’mncane usese’mncane usese’mncane k’mel’ ukhule
Usese’mncane usese’mncane usese’mncane k’mel’ ukhule
Usese’mncane usese’mncane usese’mncane k’mel’ ukhule

Ngizocel’ ekuseni ngibuye ntambama (ntambama)
Nana thula phela ngizokuphathe uswidi (ngizokuphathe uswidi)
Ngisayophanda noma isimo sibucayi (sibucayi)
Nana thula thula, thula, thula
Ikati lilele eziko asikho ne slye
Ngifun’ imali egoli impil’ ing’phuthuma
(Mel’ ukhule) Nana thula thula, thula, thula
(Mel’ ukhule) Nana thula thula
Ngangihlel’ emthini ngithuk’thele (ngithuk’thele)
Kanti lapho ngipgush’ inkani eningi ngixelele (ngixelele)
Bathi uMdali ukhona uzondibona ndiyekel’ usokola nami
Bendizokhala ndize ndifike ndinekhali zami
Ndlela yinde thaba zize ndinonwabe nami
Kuze ndifik’ emaZulwini ungen’ uz’qhenya ngami ah-ah!
Thula nana thula nana
Thula thula nana thula
Thula ungakhali
Ngeke ngiding’ iskhathi (yeah)

Ngiding’ iskhathi ngiding’ imali ey (yeah) yeah (yeah) yeah
Oh zakaza thula (thula nana thula nana) ahh-ahh-ahh!
Thula nana thula nana thula nana ungakhali
(Usazokhula ahh-ahh-ahh!) ngeke ngiding’ iskhathi
(Yoh yoh ngiding’ iskhathi) ahh-ahh-ahh!
(Ayi ngiding’ iskhathi nemali nemali) usazokhula ahh-ahh-ahh!

Kabza De Small Nana Thula Lyrics English Translation

Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Hey ey-ey yeah
Nana shut up ahh-ahh-ahh!
You’re still going to grow ahh-ahh-ahh!

Nana be quiet
Don’t cry
Please give me time
I will return with the money
Nana be quiet
Don’t cry
Please give me time
I will return with the money
Because it’s rough
It’s rough in the world
Our children sleep hungry
They asked for forgiveness
Because it’s rough (hey)
It’s rough in the world
Our children sleep hungry
They asked for forgiveness
Nana, be quiet, be quiet, be quiet
Do not cry
I’m going to look for this money and I’ll be back soon
Nana, be quiet, be quiet, be quiet
Don’t cry

I’m going to look for this money and I’ll be back soon
Because you’re still young, you’re still young, you’re still young, and you’ll grow up
He’s still young, he’s still young, he’s still young, and he’s grown up
He’s still young, he’s still young, he’s still young, and he’s grown up
He’s still young, he’s still young, he’s still young, and he’s grown up

I will ask in the morning and come back in the afternoon (afternoon)
Nana, shut up, I’ll bring you candy (I’ll bring you candy)
I’m going to investigate if the situation is critical (critical)
Nana, be quiet, be quiet, be quiet
The cat is sleeping in the hearth and there is no slye
I’m looking for money to save my life, it’s urgent
(You’ve grown up) Nana, be quiet, be quiet, be quiet
(Mel’ grown up) Nana hush hush hush
I was sitting in the tree and I was angry (I was angry)
And when I push too hard, tell me (tell me)
They say the Creator is there and he will see me and let him struggle with me
I was going to cry until I got my tears
It’s a long way until I can be happy with you
Until I reach Heaven, you will be proud of me ah-ah!
Be quiet, be quiet, be quiet
Hush hush nana hush hush
Be quiet and don’t cry
I won’t need time (yeah)

I need time I need money ey (yeah) yeah (yeah) yeah
Oh zaka shut up (shut up nana shut up nana) ahh-ahh-ahh!
Be quiet, be quiet, be quiet, be quiet, be quiet, don’t cry
(He’s still growing ahh-ahh-ahh!) I won’t need time
(Yoh yoh I need time) ahh-ahh-ahh!
(I don’t need time and money and money) you will still grow ahh-ahh-ahh!

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Sandile Msimango, Tshwarelo Motlhako, Xolani Gift Skhosana
  • Album: The Konka Mixtape : Sweet & Dust
  • Released: 2023