Kelly Khumalo – Esphambanweni Lyrics

Kelly Khumalo The Voice Of Africa Album

Kelly Khumalo – The Voice Of Africa Album

Kelly Khumalo Esphambanweni Lyrics

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme
Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wena Jehova unesineke
Futh’ uyang’khathalela
Wena Jehov’ uyang’mangaza
Awufani awufani nab’ abantu
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha
Indebe yam’ iyachichima
Oh hallelujah useyingoma yam’
Yoku yokudumisa

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme
Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wena Jehov’ awungiyeki
Ngob’ uyakhathazeka
Nginawe angsoze ngadangala
Phel’ awufani awufani
Nabantu
Ugcobis’ ikhanda lami
Ngamafutha indebe yami iyachichima
Oh hallelujah useyingoma yam’
Yokudumisa halelujah

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme
Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Wena Jehova unesineke
Futh’ uyang’khathalela
Wena Jehov’ uyang’mangaza
Awufani awufani nab’ abantu
Ugcobis’ ikhanda lami ngamafutha
Indebe yam’ iyachichima
Oh hallelujah useyingoma yam’
Yoku yokudumisa

Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme
Wabethelwa ngenxa yami
Esphambanweni sehlazo
Yingakho ngikudumisa
Ngith’ uphakeme

Written by; Kelly Khumalo
Released date; 15 September, 2020
Album/EP; The Voice Of Africa

Kelly Khumalo Esphambanweni Lyrics In English

He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high
He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high

You, O Jehovah, are patient
And he cares for me
You, O Jehovah, are wonderful
You are not like other people
You anoint my head with oil
My cup runneth over
Oh hallelujah it’s still my song ‘
Of praise

He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high
He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high

O Jehovah, do not leave me
Because he is worried
With you I will never be disappointed
After all, you are not the same
And people
You have anointed my head
With oil my cup overflows
Oh hallelujah it’s still my song ‘
Praise hallelujah

He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high
He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high

You, O Jehovah, are patient
And he cares for me
You, O Jehovah, are wonderful
You are not like other people
You anoint my head with oil
My cup runneth over
Oh hallelujah it’s still my song ‘
Of praise

He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high
He was impaled for my sake
At the cross of shame
That is why I praise you
I say he is high

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: