Kenza & Ami Faku – Sihlobo Sami Lyrics

Kenza Ami Faku Sihlobo Sami Lyrics
Kenza & Ami Faku – Sihlobo Sami Lyrics

Sihlobo Sami Lyrics by Kenza ft Ami Faku

Sihlobo sami
Masiye elalini
Bathi siyafuneka
Ziyawa lapho
Kutheni ingathi ulele
Wena uzoshiyeka

Sihlobo sami
Masiye elalini
Bathi siyafuneka
Ziyawa lapho
Kutheni ingathi ulele
Wena uzoshiyeka

Sihlobo sami
Ziyawa lapho
Wena uzoshiyeka

Sihlobo sami
Masiye elalini
Bathi siyafuneka
Ziyawa lapho
Kutheni ingathi ulele
Wena uzoshiyeka

Wandiyala umama wam
Wathi ndingaze ndiye
Nj’oba sendilapha mna
Ndonwabile mna

Wandiyala umama wam
Wathi ndingaze ndiye
Nj’oba sendilapha mna
Ndonwabile mna

Sihlobo sami
Masiye elalini
Bathi siyafuneka
Ziyawa lapho
Kutheni ingathi ulele
Wena uzoshiyeka

Sihlobo sami
Masiye elalini
Bathi siyafuneka
Ziyawa lapho
Kutheni ingathi ulele
Wena uzoshiyeka

Sihlobo sami
Ziyawa la
Sam

Sihlobo sami
Masiye elalini
Bathi siyafuneka (Siyafuneka)
Ziyawa la (Ziyawa la)
Kutheni ingathi ulele
Wena uzoshiyeka (Uzoshiyeka)

Sihlobo sami (Sihlobo sam
Wathi ndingaze ndiye
Sihlobo sam) Nj’oba sendilapha mna
Ndonwabile mna (Wena uzoshiyeka)
Wandiyala umama wam (Wandiyala)
Wathi ndingaze ndiye
Nj’oba sendilapha mna
Ndonwabile mna
Wena uzoshiyeka
Ziyawa la
Wena uzoshiyeka

Written by; Kenza, Ami Faku

Kenza Sihlobo Sami Lyrics, Ami Faku Sihlobo Sami Lyrics

Kenza & Ami Faku Sihlobo Sami Lyrics In English Translation

My friend
Let’s go to the village
They say we need it
They fall there
Why is he asleep?
You will be left behind

My friend
Let’s go to the village
They say we need it
They fall there
Why is he asleep?
You will be left behind

My friend
They fall there
You will be left behind

My friend
Let’s go to the village
They say we need it
They fall there
Why is he asleep?
You will be left behind

My mother instructed me
He told me never to go
As long as I’m here
I am happy

My mother instructed me
He told me never to go
As long as I’m here
I am happy

My friend
Let’s go to the village
They say we need it
They fall there
Why is he asleep?
You will be left behind

My friend
Let’s go to the village
They say we need it
They fall there
Why is he asleep?
You will be left behind

My friend
Ziyawa la
Sam

My friend
Let’s go to the village
They say we need it (We need it)
Ziyawa la (Ziyawa la)
Why is he asleep?
You will be left (You will be left)

My friend (My friend
He told me never to go
My friend) As I am here
I’m happy (You will be left alone)
My mother instructed me (she instructed me)
He told me never to go
As long as I’m here
I am happy
You will be left behind
Ziyawa la
You will be left behind