Kweyama Brothers & Mpura – Impilo yaseSandton Lyrics

Kweyama Brothers Impilo yaseSandton Lyrics, Impilo yaseSandton Lyrics by Kweyama Brothers ft Abidoza Thabiso Lavish

Abeng’cela Vhlale Ethembeni
Ubaba Ushiy’ Umama Nezingane Eziy’ 4
Umam’ Avel’ Aphelelwa Umsebenzi
Behlal’ E-Roomini Kunombhed’ Oy’ One
UMpura Wathi Iskhati Sok’Yophanda
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton

Ubaba Ushiy’ Umama Nezingane Eziy’ 4
Umam’ Avel’ Aphelelwa Umsebenzi
Behlal’ E-Roomini Kunombhed’ Oy’ One
UMpura Wathi Iskhati Sok’Yophanda
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton

Kwak’ Ngelula Thina ‘Sakhula
Ikati Lilel’ Eziko Ubab’ Egiq’ Izandla
Kwak’ Ngelula Thina ‘Sakhula
Ikati Lilel’ Eziko Ubab’ Egiq’ Izandla

K’dala Bathi Abantu Ngek’ Uphumelele
Kanti K’nini Umdali Unawe Awuphelele
Oko Phela Qinisela Bambelela
Hlala Kyue Zonk’ Iy’Nusuku Uzong’Mela
Asambe Ungabhek’ Emuva
Ungalalel’ Abantu Oh Wena Do You
Keep Your head Up, High Always Stay Strong

Ngo ’88 Umama Wami Wangizala Ngenkani
Umam’ Asazethwele Ngashonelwa Ngubaba
Mduduzi Akasekho Sizo Phila Kanjani?
UMduduzi Akasekho Sizo Phila Kanjani?

Vuk’ Ekseni Ageze Aye Emsebenzini
Hlanganis’ Izinto Khona Sizo Lala Sidlile
Mama Wami Ng’yaku Bonga For Everything
Ngifung’ uJesu Sizophelela ESandton
Ng’yabonga Mina

Ngomhlaka 24 Ngafonel’ Abazali
Bang’Tshela Ukuthi Sivelewe Umkhuhlwane
Nomama Ngath’ Uzovel’ Abe Nomthwalo
Kodwa Seng’ Thembele nakumdali
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton

Ngomhlaka 24 Ngafonel’ Abazali
Bang’Tshela Ukuthi Sivelewe Umkhuhlwane
Nomama Ngath’ Uzovel’ Abe Nomthwalo
Kodwa Seng’ Thembele Nakumdali
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton

(ISHU)
Kwak’ Ngelula Thina ‘Sakhula
Ikati Lilel’ Eziko Ubab’ Egiq’ Izandla
Kwak’ Ngelula Thina ‘Sakhula
Ikati Lilel’ Eziko Ubab’ Egiq’ Izandla

K’dala Bathi Abantu Ngek’ Uphumelele
(ISHU)
Kanti K’nini Umdali Unawe Awuphelele
Oko Phela Qinisela Bambelela (Lalela)
Hlala Kyue Zonk’ Iy’Nusuku Uzong’Mela
Asambe Ungabhek’ Emuva
Ungalalel’ Abantu Oh Wena Do You
Keep Your head Up, High Always Stay Strong
(Bengcel’ Uhlal’ Ethembeni)

Ubaba Ushiy’ Umama Nezingane Eziy’ 4
Umam’ Avel’ Aphelelwa Umsebenzi
Behlal’ E-Roomini Kunombhed’ Oy’ One
UMpura Wathi Iskhati Sok’Yophanda
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton

Ubaba Ushiy’ Umama Nezingane Eziy’ 4
Umam’ Avel’ Aphelelwa Umsebenzi
Behlal’ E-Roomini Kunombhed’ Oy’ One
UMpura Wathi Iskhati Sok’Yophanda
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
Ngcela Nou Umzal’ Ahlal’ Ethembeni
Ngzoba Phandel’ Impilo Yase Sandton
(ISHU)

Kweyama Brothers Impilo yaseSandton Lyrics English Translation

Prayers Live in Hope
Father Leaves Mother and 4 Children
Mother Avel’s Unemployed
Living In The Room There Is One Bed
Mpura said It’s time to search
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton

Father Leaves Mother and 4 Children
Mother Avel’s Unemployed
Living In The Room There Is One Bed
Mpura said It’s time to search
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton

It Is Not Easy For Us to Grow Up
The cat is in the oven
It Is Not Easy For Us to Grow Up
The cat is in the oven

People Have Long Succeeded
And the Creator is never perfect
What It Takes Strengthen Hold On
Stay tuned
Let’s not look back
Don’t Listen To People Oh You Do You
Keep Your Head Up, High Always Stay Strong

In ’88 My Mother Forcibly Born Me
My mother is still pregnant and I lost my father
Comforter No More How Do We Live?
The Comforter Is No More How Can We Live?

Get up and go to work
Gather Things So We Can Sleep And Eat
My Mother Thank You For Everything
I swear Jesus will end in Sandton
Thank you Mina

On the 24th I phoned the parents
They told us we had the flu
And My Mother Says You Will Be Responsible
But Seng ’Trust and creator
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton

On the 24th I phoned the parents
They told us we had the flu
And My Mother Says You Will Be Responsible
But Seng ’Trust also in the Creator
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton

(ISHU)
It Is Not Easy For Us to Grow Up
The cat is in the oven
It Is Not Easy For Us to Grow Up
The cat is in the oven

People Have Long Succeeded
(ISHU)
And the Creator is never perfect
What It Takes To Hold On (Listen)
Stay tuned
Let’s not look back
Don’t Listen To People Oh You Do You
Keep Your Head Up, High Always Stay Strong
(Bengcel’s Staying in Hope)

Father Leaves Mother and 4 Children
Mother Avel’s Unemployed
Living In The Room There Is One Bed
Mpura said It’s time to search
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton

Father Leaves Mother and 4 Children
Mother Avel’s Unemployed
Living In The Room There Is One Bed
Mpura said It’s time to search
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
Ask Nou Umzal ’Ahlala’ Hope
Draw Phandel’s Life in Sandton
(ISHU)