Lady Amar – Emuva Lyrics

Lady Amar Emuva Lyrics (feat. Murumba Pitch & T-Man SA), Starr Healer Emuva Lyrics

Ngiyabonga we Mdali
Wen’ungenzel’okuhle
Ngiyabonga we Mdali
Wen’ungenzel’okuhle

Noma khon’abakade behlekisa ngami
Bebon’usizi, usizi
Noma khon’abakade bebukisa ngami
Bebon’usizi, usizi

Manje mangibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali
Mangithi ngibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali

Noma khon’abakade behlekisa ngami
Bebon’usizi, usizi
Noma khon’abakade bebukisa ngami
Bebon’usizi, usizi

Manje mangibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali
Mangithi ngibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali

Uma ngibhek’emuva
Kukude la sisuka khona
Oh Bayethe uyincwele
NaMagama akanele ukukubonga

Uma ngibhek’emuva
Ngibon’inhlekisa ngibon’inhlupheko
Manje sengendlule la
Bayeke bakhulume bazokhathala bodwa
While thina sipopa
Namanje angikholwa usangibhekile

Wadeka itaful’uBaba
Phambi kwezitha zami bayeke bakhukume
Wadeka itaful’uBaba
Phambi kwezitha zami bayeke bakhulume

Wadeka itaful’uBaba
Phambi kwezitha zami bayeke bakhulume
Wadeka itaful’uBaba
Phambi kwezitha zami bayeke bakhulume

Ng’vele ngishone phansi
Ng’vele ngishone phansi
Ng’vele ngishone phansi
Ng’vele ngishone phansi

Ngiyabonga we Mdali
Wen’ungenzel’okuhle
Ngiyabonga we Mdali
Wen’ungenzel’okuhle

Noma khon’abakade behlekisa ngami
Bebon’usizi, usizi
Noma khon’abakade bebukisa ngami
Bebon’usizi, usizi

Manje mangibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali
Mangithi ngibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali

Manje mangibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali
Mangithi ngibhek’emuva
Ngibuka la ngivela khona
Ngiyabonga we Mdali

Lady Amar Emuva Lyrics English Translation

Thank you, Creator
He did good for me
Thank you, Creator
He did good for me

Even though they used to make fun of me
They saw sorrow, sorrow
Or those who have been showing off about me
They saw sorrow, sorrow

Now let me look back
I’m watching from here
Thank you, Creator
Let’s say I’m looking back
I’m watching from here
Thank you, Creator

Even though they used to make fun of me
They saw sorrow, sorrow
Or those who have been showing off about me
They saw sorrow, sorrow

Now let me look back
I’m watching from here
Thank you, Creator
Let’s say I’m looking back
I’m watching from here
Thank you, Creator

When I look back
It’s a long way from here
Oh Bayethe you are beautiful
Words are not enough to thank you

When I look back
I see ridicule and I see suffering
Now I’m over here
Let them talk and they will get tired of each other
While we pop
I still can’t believe he’s still looking at me

Father set the table
Before my enemies let them stand still
Father set the table
Before my enemies let them speak

Father set the table
Before my enemies let them speak
Father set the table
Before my enemies let them speak

I just fell to the ground
I just fell to the ground
I just fell to the ground
I just fell to the ground

Thank you, Creator
He did good for me
Thank you, Creator
He did good for me

Even though they used to make fun of me
They saw sorrow, sorrow
Or those who have been showing off about me
They saw sorrow, sorrow

Now let me look back
I’m watching from here
Thank you, Creator
Let’s say I’m looking back
I’m watching from here
Thank you, Creator

Now let me look back
I’m watching from here
Thank you, Creator
Let’s say I’m looking back
I’m watching from here
Thank you, Creator

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Emmanuel Nanga Mathye, Minenhle Sibiya, Thabang innocent mangolo, Thando Duma, Thando Junior Magagula
  • Album: Emuva
  • Released: 2023