Mafikizolo – 10K Lyrics

Mafikizolo 10K Lyrics (feat. Sjava)

Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe
Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe

Ohh Giya mizwa yami (Giya,Giya)
Kukhala umzwilili enhlizweni
Giya mizwa yami.(giya,giya)
Ohh ngithi giya mizwa yami weee (giya wee)
Giya mizwa yami (giya giya)
Kukhala umzwilili enhlizweni
(Giya we)
Giya mizwa yami. (Giya giya)
Ohh ngithi Giya mizwa yami wee.(Giya,Giya)
Angazi Ngilalephi mangithi ngyachaza
Angazi ngiqalephi mangithi ngyanaba.
Ksukela ekqaleni wena wangi chaza .
Wavele waduka nami (waduka nami) .

Angazi Ngilalephi mangithi ngyachaza
Angazi ngiqalephi mangithi ngyanaba.
Ksukela ekqaleni wena wangi chaza .
Wavele waduka nami (waduka nami)

Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe
Uthando lwakho lungshaya
Ten thousani
Ubusuku ne mini ngyafa ngawe

Angwabolekanga mehlo
Mina ngazalwa nawo.
Ingakho ngikwazi ukuyibona
Imbali eqhakazile emhlabeni
Angwabolekanga mehlo
Mina ngazalwa nawo.
Ingakho ngikwazi ukuyibona
Imbali eqhakazile emhlabeni

Ngzokutotosa (owami wena)
Ngzok’phatha okweqanda ng’zokutotosa (owami wena)
Uyayitoboza (owami wena)
Nhliziy igxuma okwentothoviyane
Hhay lungishaya 10k
Hhay angyazi intw’ enje…

Uthando lwakho dali..hhay lungishaya 10k
Mangik’buka dali ngigezamehlo hhay ngik’buka 5k..
Queen meets King then the puppy love thing Andre 3k..
You special uyi 38 uyintanga yami hhay angiz’shayi ngama 2k

Intw’ engiyithanda ngawe, ukuthi uyazaz’ ufunani
Hhay awuhambi nomoya hhayi awududwa abangani..
Mang’nawe k’gidi nhliziyo, ngicela ningalikhiphi ledliso,
Zishebo zomfino nombhido, mawungithinta kukhuphuki libido,
Ngigudl’ oShuku ngi crossi border, ngye Swatini ngyolobola,
Masezuwshaya k’yogqoz’ imfene hhay umthakath’ uyozonda..
MaDlamini jama kaSjadu, zizi elimnyama ney’ nkomo zalo
Buhl’ obunje buhle bendalo, wha wha wha Sobhuza somhlola..

Mafikizolo 10K Lyrics English Translation

Your love strikes me
Ten thousani
Night and day I die for you
Your love strikes me
Ten thousani
Night and day I die for you

Ohh Giya my feelings (Giya, Giya)
A buzzer cries out in the heart
Giya my feelings. (Giya, giya)
Ohh I say gear my feelings weee (gear wee)
Giya mizwa yami (giya giya)
A buzzer cries out in the heart
(Giya we)
Giya my feelings. (Giya giya)
Ohh I say Giya my feelings wee. (Giya, Giya)
I do not know where I am, let me explain
I don’t know where to start.
From the beginning you did not explain.
He just lost me (he lost me).

I do not know where I am, let me explain
I don’t know where to start.
From the beginning you did not explain.
He just lost me (lost me)

Your love strikes me
Ten thousani
Night and day I die for you
Your love strikes me
Ten thousani
Night and day I die for you

Not borrowed eyes
I was born with it.
That’s why I can see it
The world’s most beautiful flower
Not borrowed eyes
I was born with it.
That’s why I can see it
The world’s most beautiful flower

Toys (my own)
Egg handling with toys (mine you)
You rub it (mine you)
The heart jumps like grasshoppers
Hhay hit me 10k
I don’t know anything like this …

Your love dali..hhay hits me 10k
I look at my eyes and I look at 5k ..
Queen meets King then the puppy love thing Andre 3k ..
You special 38 you are my age hhay I do not beat 2k

What I love about you, is that you know what you want
Hhay you do not go with the wind and you are not confused friends ..
Brothers and sisters, please do not take your eyes off me,
Vegetables and veggies, do not touch me to increase libido,
I cross the Shuku and cross the border, to Swatini and to lobola,
Let’s beat the crap out of the baboon and the witch will hate it.
MaDlamini jama Sjadu, the black zebra and his cattle
What a beautiful nature it is, wha wha wha Sobhuza the explorer ..

    Lyrics Details:

  • Written by: Jabulani Hadebe, Lucky Shabangu, Ndumiso Mdletshe, Nhlanhla Shabangu, Sakhile Manqele, Siphelele Mbongi Dunywa, Theo Kgosinkwe
  • Album: Idwala
  • Released: 2022