Mafikizolo – Thandolwethu Lyrics

Mafikizolo Thandolwethu Lyrics

Yaz’ngeziny’imini
Ndikujonga ndinovalo
Ngath’uthandolwethu
Balubek’eskaleni
Ubona mina ngedwa
Boy you’re so focused on my thoughts
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love
Kadi uhlel’nami sthandwa sam
Kadi ukhulanami ke
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love

Thandolwethu lunamandla
Izitha angeke zilunge
Bazamile banamanga
Izitha angeke zilunge
Thandolwethu lunamandla
Izitha angeke zilunge
Bazamile banamanga
Izitha angeke zilunge

Khululeka sthandwa sami
Ke rata, ke rata wena, wena fela
Khohlwa ngabantu
Lababantu ba zama ho,
Bazama ukusiphazamisa
Bangalibona, bangalibona
Ba batla, ba batla hore phazamisa
Hela ngwanyana, hela weh
Ke rata, ke rata wena, wena fela

Thandolwethu lunamandla
Izitha angeke zilunge
Bazamile banamanga
Izitha angeke zilunge
Thandolwethu lunamandla
Izitha angeke zilunge
Bazamile banamanga
Izitha angeke zilunge

Sthandwa sam, seminyaka
Oh, ke rata wena fela
Moratuwa waka wamengwaga
Oh, ke rata wena fela
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love, our love
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love

Thandolwethu lunamandla
Izitha angeke zilunge
Bazamile banamanga
Izitha angeke zilunge
Thandolwethu lunamandla
Izitha angeke zilunge
Bazamile banamanga
Izitha angeke zilunge

Mafikizolo Thandolwethu Lyrics English Translation

Come on in, take a look
I look at you nervously
It’s our love
They put it on the scale
You see me alone
Boy you’re so focused on my thoughts
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love
You are with me, my love
Kadi is talking to me
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love

Our love is powerful
Enemies will not be good
They tried to lie
Enemies will not be good
Our love is powerful
Enemies will not be good
They tried to lie
Enemies will not be good

Relax my love
I love you, I love you, just you
Forget about people
These people are trying to,
They are trying to distract us
They can see it, they can see it
They want, they want to disrupt
Hello baby, hello weh
I love you, I love you, just you

Our love is powerful
Enemies will not be good
They tried to lie
Enemies will not be good
Our love is powerful
Enemies will not be good
They tried to lie
Enemies will not be good

My darling, for ages
Oh, I only love you
My beloved is gone
Oh, I only love you
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love, our love
And we’ve been through the most
So here is a toast to our love

Our love is powerful
Enemies will not be good
They tried to lie
Enemies will not be good
Our love is powerful
Enemies will not be good
They tried to lie
Enemies will not be good

    Lyrics Details:

  • Written by: Asanda Mvana, Nhlanhla Nciza, Theo Kgosinkwe
  • Album: Idwala
  • Released: 2022