Malome Vector – Lerumo Lyrics

Malome Vector Lerumo Lyrics (feat. Ntate Stunna)

Ba hlaba ka lerumo la Chaka
Ba qhalle mosoang ka mpeng
Ke bolaye matota ke siye basadi,ke nke dikhomo sakeng
Matla aka ke a pholo ea mmofu
Ke lebelete ke Poho ea mokhothu
Letlile safara dikoata hale loana le loane ke etsa ka boomo

kene phakathe Egoli
Dropped Dumelang now I’m feeling Godly
Khale ke hlasela eta di fela soli
Ke leka ho pusha mar kesa pope
Hakele teng batla utloa ka sefefo
Thaabe tlo nyolle mecheso
Madi monneng hase letho,ke ngoana oa thapelo nkase hloloe ke meleko
Hake kena koata dia thothomela
Ke ba bakela mecheso ba fufuleloa
Ntata karabo hauhela
Haba lebane le wena ba hloleha

Ba hlaba ka lerumo la Chaka
Ba qhalle mosoang ka mpeng
Ke bolaye matota ke siye basadi,ke nke dikhomo sakeng
Matla aka ke a pholo ea mmofu
Ke lebelete ke Poho ea mokhothu
Letlile safara dikoata hale loana le loane ke etsa ka boomo
Ba hlaba ka lerumo la Chaka
Ba qhalle mosoang ka mpeng
Ke bolaye matota ke siye basadi,ke nke dikhomo sakeng
Matla aka ke a pholo ea mmofu
Ke lebelete ke Poho ea mokhothu
Letlile safara dikoata hale loana le loane ke etsa ka boomo

Phakoe ea Thialala haeso holim’a dilomo
Pac Man ahlama u koenye u koale molomo (ndoda)
808 ha e batle di phone
E etsa ka boomo
Ba sa utluang Tshepe se ke ba Khanna ka bo rough
Ke shiftin ke Tshepe e bitswang ha taba di le tough
(Ke etsa ka boomo)
Ha u sena sekh’oehla u ska dlalla Chaff
(Wa Mphato)
Re ka se siye taba di le di half
Palama bese tsa hoseng ke shape ha di tloha
Ka leleme la sesotho Kopper a le fe ka sekhowa
Gauteng re kene soalakahla
Ha ke tshoara bolo ba re halakasha
Ha ke sa nyolla mecheso se ke hotetsa malakabe
(Senya)
Tla nne re di arabe.

Ba hlaba ka lerumo la Chaka
Ba qhalle mosoang ka mpeng
Ke bolaye matota ke siye basadi,ke nke dikhomo sakeng
Matla aka ke a pholo ea mmofu
Ke lebelete ke Poho ea mokhothu
Letlile safara dikoata hale loana le loane ke etsa ka boomo
Ba hlaba ka lerumo la Chaka
Ba qhalle mosoang ka mpeng
Ke bolaye matota ke siye basadi,ke nke dikhomo sakeng
Matla aka ke a pholo ea mmofu
Ke lebelete ke Poho ea mokhothu
Letlile safara dikoata hale loana le loane ke etsa ka boomo

Malome Vector Lerumo Lyrics English Translation

They stabbed with the sword of Chaka
Pour the juice into the stomach
I killed the real ones and left the women, and took the cows out of the barn
My strength is from the poor
I’m a bull is a bull
Let’s face it – most people do not like to think of themselves

in the middle of Egoli
Dropped Dumelang now I’m feeling Godly
I used to attack but they never stopped
I try to push the car
Just then you want to hear about the storm
Let the temperature rise
Money in a man is nothing, I am a child of prayer and I will not be tempted
I did not get angry and they trembled
I make them sweat and sweat
Father the answer is mercy
They face you and they fail

They stabbed with the sword of Chaka
Pour the juice into the stomach
I killed the real ones and left the women, and took the cows out of the barn
My strength is from the poor
I’m a bull is a bull
Let’s face it – most people do not like to think of themselves
They stabbed with the sword of Chaka
Pour the juice into the stomach
I killed the real ones and left the women, and took the cows out of the barn
My strength is from the poor
I’m a bull is a bull
Let’s face it – most people do not like to think of themselves

The Thialala Eagle is at home on the cliffs
Pac Man opens his mouth and closes his mouth (man)
808 doesn’t want phones
It does it on purpose
Those who do not listen to Steel should not drive rough
Shiftin is Iron which is called when the matter is tough
(I do it intentionally)
When you are old enough you can play Chaff
(Partner)
We can’t leave it to half an issue
Ride the morning bus and shape as they leave
In the Sesotho language Kopper gives it in English
In Gauteng we are in turmoil
When I caught the ball they kicked us
When I do not raise the temperature, it ignites the flames
(Senya)
Let’s keep answering them.

They stabbed with the sword of Chaka
Pour the juice into the stomach
I killed the real ones and left the women, and took the cows out of the barn
My strength is from the poor
I’m a bull is a bull
Let’s face it – most people do not like to think of themselves
They stabbed with the sword of Chaka
Pour the juice into the stomach
I killed the real ones and left the women, and took the cows out of the barn
My strength is from the poor
I’m a bull is a bull
Let’s face it – most people do not like to think of themselves