Mfana Kah Gogo Umoya Lyrics

Mfana Kah Gogo Umoya Lyrics (feat. Deep Sen, King Talkzin, Russel Zuma & Knight SA)

Moya
Moya
Moya
Moya
Ooh we Moya

Ngithi thula Moya
Lezinhlungu zizophola
Koshabalala konke
Koshabalala konke
zonke lezinyembezi
Lonke lolusizi
Kophela kobalinye
Kyophela kobalinye

(Hhawu webabo)
Ngicela ozoduduza umoya wami (hhawu we babo)
Ngicela okuzothulisa umoya wami (Hhawu webabo)
Ngicela okzoduduza umoya wami (hhawu we babo)
Ngicela okuzothulisa umoya wami (Hhawu webabo)
Ngicela ozoduduza umoya wami (hhawu we babo)
Ngicela okuzothulisa umoya wami (ooh hhawu we babo)
Umoya wam

Thula
Moya wami
Thula
Moya wami
Thula
Moya wami
Thula
Moya wami

Kube njalo kube njalo amagugu uhambe nami
Uhambe nami mak’shuba inkinga zami inkinga
Zami’ngimbeqolo guqangamadolo thixo uhambe nami ube nami
Kube njalo amagugu uhambe nami
Uhambe nami mak’shuba inkinga zami inkinga
Zami’ngimbeqolo guqangamadolo thixo uhambe nami

Yeehh yeeh yee hyaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehhyeeh yeeh yaah

Mfana Kah Gogo Umoya Lyrics English Translation

Moya
Moya
Moya
Moya
Ooh of the Spirit

I say be quiet, Spirit
These pains will heal
Everything disappeared
Everything disappeared
all these tears
All this sorrow
End of the other
Go to another one

(Oh my father)
I’m asking someone to comfort my soul (haw wa babo)
I’m asking for something to calm my spirit (Oh my father)
I’m asking for something to comfort my spirit (haw wa babo)
I’m asking for something to calm my spirit (Oh my father)
I’m asking someone to comfort my soul (haw wa babo)
I’m asking for something to calm my spirit (ooh hhawu we babo)
My spirit

Be quiet
My soul
Be quiet
My soul
Be quiet
My soul
Be quiet
My soul

And so it was, the gems went with me
You went with me, mak’shuba, my problem is the problem
I’m on my back, get down on your knees, God, walk with me and be with me
That’s how gems went with me
You went with me, mak’shuba, my problem is the problem
I’m on my back, get down on your knees, God, walk with me

Yeehh yeeh yee hyaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehh yeeh yeeh yaah
Yeehhyeeh yeeh yaah

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Edwin Cornelius Fortuin, Senzo Success Sibiya, Thokozani Gift Madonsela
  • Album: Umoya
  • Released: 2022