Mnqobi Yazo – Emazweni Lyrics

Mnqobi Yazo Emazweni Lyrics

Wololo Ooh Hhamu!!!
Wololo olo oHhamu!!!
Wololo Ooh Hhamu!!!
Wololo olo oHhamu!!!

Ngithi themba lami engalithola emazweni/bengicela uzungikhumbu mawuthola iskhathi ntombi/
Ngithi themba lami engalithola emzweni/
Bengicela uzungikhumbule mawuthola ithuba ntombi/
Hheyi Lezontaba ezikhala amanzi/
Thando lwami olukhasa phansi/
Jabula masithandana/
Masithanda ntombi/
Kulezontaba ezikhala amanzi/
Thando lwami olukhasa phansi/
Jabula masithandana/
Masithanda ntombi/

Ngithi Hello hello hello hello/
Awu ntombi yami leYellow/
Ngithi njilo njilo njilo njilo/
Mabeyibona kukhala amafiyo/

Hheyi khala amafiyo/
Ntombi yami yinhle usisi wey’ngelosi/
Incwedi evuli ayidingi nemvelophu/
Inyathela ngesizotha akugxotshwa amadimoni/

Hheyi akugxotshwa amadimoni/
Ihamba ngabantwana isitho sejongosi/
Ngathi intombi yelusa iDemanda iy’nkomo/
Manje ungincisha umoya isifo sey’fonyo/

Hhamu!!!
Wololo olo oHhamu!!!
Wololo Ooh Hhamu!!!
Wololo olo oHhamu!!!

Ngithi themba lami engalithola emazweni/bengicela uzungikhumbu mawuthola iskhathi ntombi/
Ngithi themba lami engalithola emzweni/
Bengicela uzungikhumbule mawuthola ithuba ntombi/
Hheyi Lezontaba ezikhala amanzi/
Thando lwami olukhasa phansi/
Jabula masithandana/
Masithanda ntombi/
Kulezontaba ezikhala amanzi/
Thando lwami olukhasa phansi/
Jabula masithandana/
Masithanda ntombi/

Uyasazi isdudula sentombi/
Intombi yami engayithola emakudeni/
Uyasazi isdudula sentombi/
Intombi yami engayithola emakudeni/

Lingaka shoni ngizobe nginawe/
Ngicela ungithathe nyawo zami/
Ungibelethe ngiye khweni lami/
Ngifuna ukubona umuntu wami/

Nhliziyo ishaya kancane/
Kunini ngamugcina umuntu wami/
Sengibala isikhathi esincane/
Ngizobe nginawe kungekudala/

Ngithi themba lami engalithola emazweni/bengicela uzungikhumbu mawuthola iskhathi ntombi/
Ngithi themba lami engalithola emzweni/
Bengicela uzungikhumbule mawuthola ithuba ntombi/
Hheyi Lezontaba ezikhala amanzi/
Thando lwami olukhasa phansi/
Jabula masithandana/
Masithanda ntombi/

Kulezontaba ezikhala amanzi/
Thando lwami olukhasa phansi/
Jabula masithandana/
Masithanda ntombi/

Mnqobi Yazo Emazweni Lyrics English Translation

Wololo Ooh Hhamu !!!
Wololo olo oHhamu !!!
Wololo Ooh Hhamu !!!
Wololo olo oHhamu !!!

I say my hope that I can find in the world / I beg you to remember me if you have time girl /
I say my hope that I find in the feeling /
Please remember me if you get the chance girl /
Hey Mountains crying water /
My crawling love /
Happy let’s love each other /
Let’s love a girl /
In the mountains that cry out for water /
My crawling love /
Happy let’s love each other /
Let’s love a girl /

I say Hello hello hello hello hello /
Oh my Yellow Girl /
I say always always always /
Let them see the tears /

Hey cry kid /
My daughter is a beautiful angel sister /
An open letter does not require an envelope /
He walks humbly when the demons are cast out /

Hey no demons cast out /
Going with the children the genitals of the elephant /
Like a shepherd girl Demanda is a cow /
Now you are suffocating me from kidney disease /

Hhamu !!!
Wololo olo oHhamu !!!
Wololo Ooh Hhamu !!!
Wololo olo oHhamu !!!

I say my hope that I can find in the world / I beg you to remember me if you have time girl /
I say my hope that I find in the feeling /
Please remember me if you get the chance girl /
Hey Mountains crying water /
My crawling love /
Happy let’s love each other /
Let’s love a girl /
In the mountains that cry out for water /
My crawling love /
Happy let’s love each other /
Let’s love a girl /

You know the girl’s push /
My girlfriend I found in the distance /
You know the girl’s push /
My girlfriend I found in the distance /

So say I will be with you /
Please take my feet /
You gave birth to me to my father-in-law /
I want to see my person /

Heartbeat /
When did I keep my man /
I’m counting a little time /
I’ll be with you soon /

I say my hope that I can find in the world / I beg you to remember me if you have time girl /
I say my hope that I find in the feeling /
Please remember me if you get the chance girl /
Hey Mountains crying water /
My crawling love /
Happy let’s love each other /
Let’s love a girl /

In the mountains that cry out for water /
My crawling love /
Happy let’s love each other /
Let’s love a girl /