Mnqobi Yazo – Thela Ngiqhabule Lyrics

Mnqobi Yazo Thela Ngiqhabule Lyrics

Hawu uyey!!!
Uyey!!!
Hawu uyey!!!

Awu thele ngiqhabule/
Ngithi thela ngiqhabule mngani wami/

Awu thele ngiqhabule/
Ngithi thela ngiqhabule mngani wami/

Awu thele ngiqhabule/
Ngithi thela ngiqhabule mngani wami/
Awuthele ngiqhabule/

Ngileyo nzalo yomqombothi eyathi ibona lebhodlela yas’giya/
Wemama nje aw’thi ngiqhabule kancane, ngiqhabule kancane mbhemu yamnandi into/

Ngileyo nzalo yomqombothi eyathi ibona lebhodlela yas’giya/
Wemama nje aw’thi ngiqhabule kancane, ngiqhabule kancane mbhemu yamnandi into/

Awuthele ngiqhabule/
Sheshisa kungaze kufik’umalume (yeah eh)/
Uzongiceba kumalo/
Sheshi thela kusona isivalo (yeah eh)/
Inkinga enjalo/
angifuni ifike komdala umalume (yeah eeeeeeeeeeeeh wooh wooh wooooh)/

Uzibandlela ngigodukile kumnandi ekhaya/
Awu nazi izinsizwa phansi kwesihlahla zishaya utshwala/
Akudlulwa ngendlu yakhiwa ngyalijoy’na ibandla/
Esivivaneni ngizophosa nami Hheshe bandla/

Ngileyo nzalo yomqombothi eyathi ibona lebhodlela yas’giya/
Wemama nje aw’thi ngiqhabule kancane, ngiqhabule kancane mbhemu yamnandi into/

Ngileyo nzalo yomqombothi eyathi ibona lebhodlela yas’giya/
Wemama nje aw’thi ngiqhabule kancane, ngiqhabule kancane mbhemu yamnandi into/

Awu kusenjalo/
Kwafika umama wakhuza imihlolo (yeah eh)/
Awu wathi Yazo usuyaphuza angikwazi unjalo (yeah eh)
Ngashawa uvalo/
Impela angiwazi amangaka amahloni (jeah eheeeeeeeeeeeeeeeeh)

Angithi uzibandlela ngigodukile kumnandi ekhaya/
Awu nazi izinsizwa phansi kwesihlahla zishaya utshwala/
Akudlulwa ngendlu yakhiwa ngyalijoy’na ibandla/
Esivivaneni ngizophosa nami Hheshe bandla/

Ngileyo nzalo yomqombothi eyathi ibona lebhodlela yas’giya/
Wemama nje aw’thi ngiqhabule kancane, ngiqhabule kancane mbhemu yamnandi into/

Ngileyo nzalo yomqombothi eyathi ibona lebhodlela yas’giya/
Wemama nje aw’thi ngiqhabule kancane, ngiqhabule kancane mbhemu yamnandi into/

Mnqobi Yazo Thela Ngiqhabule Lyrics English Translation

Hawu uyey !!!
Hey !!!
Hawu uyey !!!

Well let me break it /
I say pour and kiss my friend /

Well let me break it /
I say pour and kiss my friend /

Well let me break it /
I say pour and kiss my friend /
Don’t give me a break /

This is the seed of the sage who said he saw this bottle of gear /
Mommy just said I drank a little, I drank a little bit of sweet beets /

This is the seed of the sage who said he saw this bottle of gear /
Mommy just said I drank a little, I drank a little bit of sweet beets /

Don’t give me a break /
Hurry up until uncle (yeah eh) /
Will you advise me on /
Quickly close the lid (yeah eh) /
Such a problem /
I don’t want it to come to the old uncle (yeah eeeeeeeeeeeeh wooh wooh wooh wooooh) /

I’m home I’m having fun at home /
Well here are the guys under the tree smoking /
When a house is built, I join a church /
Contribute I will also contribute

This is the seed of the sage who said he saw this bottle of gear /
Mommy just said I drank a little, I drank a little bit of sweet beets /

This is the seed of the sage who said he saw this bottle of gear /
Mommy just said I drank a little, I drank a little bit of sweet beets /

Well still /
My mother came and rebuked the widows (yeah eh) /
Well he said Yazo you’re drinking I can’t be (yeah eh)
I was scared /
I really don’t know how embarrassing (jeah eheeeeeeeeeeeeeeeeh)

Aren’t you going home for fun?
Well here are the guys under the tree smoking /
When a house is built, I join a church /
Contribute I will also contribute

This is the seed of the sage who said he saw this bottle of gear /
Mommy just said I drank a little, I drank a little bit of sweet beets /

This is the seed of the sage who said he saw this bottle of gear /
Mommy just said I drank a little, I drank a little bit of sweet beets /

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: