Moonchild Sanelly – Thunda Thighs Lyrics

Moonchild Sanelly Thunda Thighs Lyrics

Moonchild Sanelly – Thunda Thighs Lyrics

Moonchild Sanelly Thunda Thighs Lyrics

Ey wena
Ngiyaxolisa excuse me weh boy (Sorry)
Abatana baseJozi no more (No)
Banamanga abanamali for sure (Ndiyak’xelela)
Bathand’uxhoma with their mama’s motor (Hey
wena!)
Ufuna mina kodwa akanapetrol (Njani?)
Ucinga’ba sizoya njani e-mall? (How?)
Ndiyabagada to make sure I don’t fall (Sies)
Ey, hey wena,I can’t fall

Ngiyaxolisa excuse me weh boy (Sorry)
Abafana baseJozi no more (No!)
Banamanga abanamali for sure (Ndiyak’xelela)
Bathand’uxhoma with their mama’s motor (Hey wen al)
Ufuna mina kodwa akanapetrol (Njani?)
Ucingaba sizoya njani e-mall? (How?)
Ndiyabagada to make sure I don’t fall (Sies)
Ey, hey wena, I cant fall (Wozal)

Ndipheth’thunda thighs
Ndiphethithighs
Ndipheth thunda thighs

Ndiphethiimpund’ezinkulu
Ndipheth iimpundu
Ndipheth impund’ezinkulu

Ndipheth’amabele ane-juice
Ndipheth amabele
Ndiphethamabele anejuice

Ndiphethimpahl’enkulu
Ndiphethimpahla
Ndiphethimpahl’enkulu (Wozal)

Ndipheththunda thighs
Ndipheth ithighs
Ndipheththunda thighs (Wozal)

Ndipheth’iimpund’ezinkulu
Ndiphethimpundu
Ndiphethilimpund’ezinkulu

Ndipheth’amabele anejuice
Ndipheth’amabele
Ndipheth’amabele ane-juice (Hey wena!)

Ndipheth impahl’enkulu
Ndipheth impahla
Ndiphethimpahf’enkulu (Wozal)

Ngiyaxolisa excuse me weh boy (Sorry)
Abafana baseJozi no more (Nol)
Banamanga abanamali for sure (Ndiyak’xelela)
Bathand’uxhoma with their mama’s motor (Hey
wena!)
Ufuna mina kodwa akanapetrol (Njani?)
Ucinga’ba sizoya njani e-mall? (How?)
Ndiyabagada to make sure I dont fall (Sies)
Ey, hey wena, I cant fall

Ngiyaxolisa excuse me weh boy (Sorry)
Abafana baseJozi no more (No!)
Banamanga abanamali for sure (Ndiyak’xelela)
Bathand’uxhoma with their mama’s motor (Hey
wena)
Ufuna mina kodwa akanapetrol (Njani?)
Ucinga’ba sizoya njani e-mal? (How?)
Ndiyabagada to make sure I don’t fall (Sies)
Ey, hey wena, I can’t fall

Ndipheth’thunda thighs
Ndipheth ithighs
Ndipheth thunda thighs

Ndipheth iimpund’ ezinkulu
Ndiphethiimpundu
Ndipheth’impund’ezinkulu

Ndiphethamabele ane-juice
Ndipheth’amabele
Ndipheth’amabele ane-juice

Ndipheth’impahl’enkulu
Ndiphethimpahla
Ndiphethimpahl’enkulu

Ndipheth’thunda thighs
Ndipheth ithighs
Ndipheththunda thighs

Ndipheth limpund’ezinku lu
Ndiphethiimpundu
Ndiphethiimpund’ezinkulu

Ndipheth’amabele ane-juice
Ndipheth’amabele
Ndipheth amabele ane-juice

Ndiphethimpahl’enkulu
Ndiphethimpahla
Ndipheth impahlenkulu (VWozal)

Written by; Moonchild Sanelly
Released date; 15 September, 2020
Album/EP; Nudes

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: