Mr JazziQ, Mellow & Sleazy – 10111 Lyrics

Mr JazziQ 10111 Lyrics, Mr JazziQ & Mellow & Sleazy 10111 Lyrics (feat. M.J, Djy Ma’Ten & Matute Boy)

Ya ey Jazzi
Angazi
Ngipheth uMaten yi
Ngiphethe ingane
Ngipheth utshwala
Ngipheth iBus mfwethu
Mara sine nkinga la
Bathi kunamagata ngaphandle poi
Awuba checke fast
Ya
Angazi
Angazi
Enklek asibangene
Bafun ukus’byzisa
Asambe
Awu buy idash
Si mix lapho ya
Ya
Ya
Bathini
Hayi badakiwe manje
Ziba bambile
( Danko)
Xo asambe

Ya ey ba fonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Bathi sinomsindo amaphoyisa
Xo

Umakhi ufonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Umakhi ufonele amaphoyisa
Ya Bathi sinomsindo amaphoyisa
Ey Bathi wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi wi wiwiwi wi

wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi wi woh woh woh woh

Blue light Ke kopa osa mbora
Ke tshwere bana Ke kopa osa nsola
Blue light Ke kopa osa mbora
Ke tshwere bana Ke kopa osa nsola
10111 e kere wiwiwiwiwiwiwi
Ekere Skwiviti Ay skwekwekwe a kwekwekwekwe

Mr JazziQ 10111 Lyrics English Translation

Ya ey Jazzi
I do not know
I conclude Maten is
I have a baby
I have alcohol
I have a bus
I have no problem with this
They say there are gates without poi
Do not check fast
Yes
I do not know
I do not know
Let’s get them together
They want to sell you
Asambe
Awu buy idash
We mix there ya
Yes
Yes
What they said
No they are drunk now
Ignore them
(Danko)
Xo asambe

Go call the police
The builder called the police
The builder called the police
They said we were angry with the police
Xo

The builder called the police
The builder called the police
The builder called the police
Ya They say we are angry with the police
O They say wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi wi wiwiwi wi

wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi
Wiwiwiwi
Wi wi wi woh woh woh woh

Blue light I beg your pardon
I have children Please do not blame me
Blue light I beg your pardon
I have children Please do not blame me
10111 e kere wiwiwiwiwiwiwi
Ekere Skwiti Ay Skwekwekwe a kwekwekwekwe

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: