Mr JazziQ – Bafo Lyrics

Mr JazziQ Bafo Lyrics (feat. Ma’Ten, Zan SA, Djy Biza, K-Zaka, Sizwe Alakine & M.J)

Hwirahalang
Heh bafwethu ayi Hwiralang
Hwiralang
Heh bafwethu ayi Hwiralang (Bafoo)

Ak’shube weh mpintji mak’hlangane
Iyothi maybonana ihlangane
Washo uKiller wathi abantu maba sangane
Ungasabi ngiSingle asi bambane

Ak’shube weh mpintji mak’hlangane
Iyothi maybonana ihlangane
Washo uKiller wathi abantu maba sangane
Ungasabi ngiSingle asi bambane

Si campile siblome neyiNgane
K’qhumi shampopo nama ice tropez
Izaka ibhaya nama ice a set
Kwajaiva abantu ngisho before boma sunset
Ayi ekasi uyazi si groova ngama tazz
Boma lass number izinja jersey number ten
Asidlali notshwala futhi thina siyabu thela

Mr JazziQ Bafo Lyrics English Translation

Get ready
Heh brothers no Hwiralang
Hwiralang
Heh brothers no Hwiralang (Bafoo)

Let’s get out of here
They will meet again
Killer said people should be mad
Do not be afraid of being single

Let’s get out of here
They will meet again
Killer said people should be mad
Do not be afraid of being single

We camped with the Baby
Cum shampoos and ice tropez
Izaka baya and ice a set
It was crowded even before sunset
No you don’t know we are groova by tazz
Boma lass number dogs jersey number ten
We don’t play with alcohol and we pour it

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: