Mthandazo Gatya – Nginike Lyrics

Mthandazo Gatya Nginike Lyrics

Mvelinqangi
Wena wadal’ilanga
Kwanenyanga
Ndiza kuwe
Ndingenani
Ndingebani
Nginik’iqiniso
Nokuhlakanipha
Maye..

Ng’nike Yehova
Ng’nike Yehova
Ng’nike ukuhlakanipha
Ng’nike Yehova
Ng’nike Yehova
Ng’nike ukuhlakanipha

Kulomhlaba kunzima
Siphil’amanga
Kulomhlaba kunzima
Siphelel’abangani bethu
Ngyay’celela
inhlakanipho
Ngyay’celela
Amehl’omoya
Ngyay’celela
Inhlakanipho
Ngyay’celela
Amehl’omoya mina
Nginik’ukujula
Nginik’ukuhlakanipha
ngibathand’abantu bakho
Aww nkosi

Ng’nike Yehova
Ng’nike Yehova
Ng’nike ukuhlakanipha
Ng’nike Yehova
Ng’nike Yehova
Ng’nike ukuhlakanipha

Mthandazo Gatya Nginike Lyrics English Translation

Origin
You created the sun
Even the moon
I’m coming for you
I can’t
Who am I?
Give me the truth
And wisdom
Alas ..

Give it to Jehovah
Give it to Jehovah
Give me wisdom
Give it to Jehovah
Give it to Jehovah
Give me wisdom

In this world it is difficult
We are living a lie
In this world it is difficult
We end up with our friends
I beg you
wisdom
I beg you
Eyes
I beg you
Wisdom
I beg you
My eyes are wide open
I give you depth
I have given you wisdom
I love your people
Aww lord

Give it to Jehovah
Give it to Jehovah
Give me wisdom
Give it to Jehovah
Give it to Jehovah
Give me wisdom