Murumba Pitch – Esangweni Lyrics

Murumba Pitch Esangweni Lyrics (feat. Nkosazana Daughter & Sipho Magudulela), Omit ST Esangweni Lyrics

Ngilindeni esangweni
Maning’lind’ esangweni
Ngisendleleni ngibuy’ eGoli
Ngisendleleni ngibuy’ eGoli
Ngisendleleni ngibuy’ eGoli

Sekuyisikhathi nilindile ngiyabuya namhlanje
Sekuyisikhathi nilindile ngiyabuya namhlanje
Ning’lind’ esangweni ng’zobuya namakhekhe
Ning’lind’ esangweni
Ah ning’lind’ esangweni ngizobuya namakhekhe
Ning’lind’ esangweni

Yoh, yoh-yoh, yoh-yoh, yoh
Yoh-yoh, yoh-yoh, yoh-yoh, yoh

Kwakhal’ umam’ ekhaya athi buya sana
Zijikil’ izinto akusafani nakudala
Ngob’ iyibusiso zami ngiz’thola kuye
Noma ngingayaphi ngeke kulunge
Amanz’ ami ngiwathola kuy’ umama
Mina noma ngingashonaphi ngeke kulunge

Murumba Pitch Esangweni Lyrics English Translation

Wait for me at the gate
Maning’lind’ at the gate
I’m on my way back from Johannesburg
I’m on my way back from Johannesburg
I’m on my way back from Johannesburg

You’ve been waiting for a while, I’m coming back today
You’ve been waiting for a while, I’m coming back today
I’ll wait at the gate to come back with cakes
I’m waiting at the gate
Ah, you’re waiting at the gate, I’ll come back with cakes
I’m waiting at the gate

Yoh, yoh-yoh, yoh-yoh, yoh
Yoh-yoh, yoh-yoh, yoh-yoh, yoh

My mother came home and said come back baby
Things have changed and it’s not the same as it used to be
Because he is my blessing I get from him
No matter where I go, it won’t be right
I get my skills from my mother
No matter where I go, it won’t be right

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Emmanuel Nanga Mathye, Eugene Ntsako Hlahla, Nolwazi Kimberly Nzama, Sipho Magudulela, Thabang innocent mangolo
  • Album: Esangweni
  • Released: 2023