Musa – Buhle Lyrics

Musa Buhle Lyrics

Lethi imali yam
Lethi imali yam
Lethi imali yam

Lethi imali yam

Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana
Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana

uZuziphathe kakuhle
Emzini wakho Ntombazana
uZuziphathe kakuhle
Emzini wakho Ntombazana

Okok’qala umshado uyahlonishwa
iKhaya liyakhiwa ngothando
Okwes’bili wena uy’isisekelo
uMakoti uzosiwashela asiphekele

Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana
Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana

uZuziphathe kakuhle
(Emzini wakho)
Emzini wakho Ntombazana
uZuziphathe kakuhle
(Emzini wakho)
Emzini wakho Ntombazana

Okwesithathu thand’umyeni wakho
Thand’iyingane zakho
Uqin’edolweni
Awu ngingakakhohlwa ikhakhe ali gcin’ukusikwa emshadweni
Awu mbambe awum’squeeze

Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana
Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana

uZuziphathe kakuhle
(Emzini wakho)
Emzini wakho Ntombazana
uZuziphathe kakuhle
(Emzini wakho)
Emzini wakho Ntombazana

Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana
Ubuhle bendoda zinkomo zayo
Uzunga libali ntombazana

uZuziphathe kakuhle
(Emzini wakho)
Emzini wakho Ntombazana
uZuziphathe kakuhle
(Emzini wakho)
Emzini wakho Ntombazana

Musa Buhle Lyrics English Translation

This is my money
This is my money
This is my money

This is my money

The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl
The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl

Behave well
In your home Girl
Behave well
In your home Girl

For the first time, marriage is respected
A home is built with love
Second, you are the foundation
Makoto will wash and cook for us

The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl
The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl

Behave well
(In your home)
In your home Girl
Behave well
(In your home)
In your home Girl

The third is your husband’s love
Love your child
He is strong in the knee
Well, I have not forgotten that his head is not cut off at the wedding
Well, grab him and squeeze him

The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl
The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl

Behave well
(In your home)
In your home Girl
Behave well
(In your home)
In your home Girl

The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl
The beauty of a man is his cattle
You are going to count the girl

Behave well
(In your home)
In your home Girl
Behave well
(In your home)
In your home Girl

    Lyrics Details:

  • Written by: Civil Motha, Nkanyezi Mahlobo, Tabure Thabo Bogopa, Tshupo Benjamin Khutsoane
  • Album: Backroom
  • Released: 2022