Musa – Joanna Lyrics

Musa Joanna Lyrics

Ngik’thandile bo
Awu ngik’thandile

Sweety lam (sweety lam)
Anginaw’amzwi (anginaw’amazwi)
Okuk’tjela ukuth’ng’zizwa kanjani mangi cinga ngawe (cinga ngawe)
Awu ngak’thanda (ngak’thanda)
Ngical’ukuk’bona (cal’ukuk’bona)
Ngathi uyis’phiwo sam esiphum’ezulwini
Azange ngakholwa

Awu ngik’thandile bo (Joanna)
Ngik’thandile (Joanna)
Awu ngik’thandile bo (Joanna)
Ngik’thandile (Joanna)
We malume vul’isbaya bo (Joanna)
Ngim’landile (Joanna)
We malume vul’isbaya (Joanna)
Ngim’landile (Joanna)

Kubobonke abantu emhlabeni ngithanda wena (thanda wena)
Seng’hambile ngibonile mina ng’thanda wena (thanda wena)
Inhliziyo yami iyonele
Nami ng’mamele
Bamb’isandla sami sihambisane
Awu mina ngik’thandile

Awu ngik’thandile bo (Joanna)
Ngik’thandile (Joanna)
Awu ngik’thandile bo (Joanna)
Ngik’thandile (Joanna)
We malume vul’isbaya bo (Joanna)
Ngim’landile (Joanna)
We malume vul’isbaya (Joanna)
Ngim’landile (Joanna)

Welcome Dover, baby
Stofu sam’ samalahle (isthandwa sami)
Ngik’thanda nom’ uvutha baby (ngik’thanda nom’ uvutha baby)
Awu welcome Dover, baby
Stofu sam’ samalahle (isthandwa sami)
Ngik’thanda nom’ uvutha baby (ngik’thanda nom’ uvutha baby)

Awu ngik’thandile bo (Joanna)
Ngik’thandile (Joanna)
Awu ngik’thandile bo (Joanna)
Ngik’thandile (Joanna)
We malume vul’isbaya (Joanna)
Ngim’landile (Joanna)
We malume vul’isbaya bo (Joanna)
Ngim’landile (Joanna)

Awu ngik’thandile
We malume vul’isbaya bo
Vul’isbaya
Ngim’landile

Musa Joanna Lyrics English Translation

I liked you guys
Well, I liked it

my sweety (my sweety)
I’m speechless (I’m speechless)
That tells you how I feel, think about you (think about you)
Oh as I wish (as I wish)
I want to see you (I want to see you)
You are my gift from heaven
I couldn’t believe it

Oh, I like you (Joanna)
I love you (Joanna)
Oh, I like you (Joanna)
I love you (Joanna)
We uncle vul’isbaya bo (Joanna)
I picked her up (Joanna)
My uncle vul’isbaya (Joanna)
I picked her up (Joanna)

To all the people in the world I love you (love you)
I’ve been gone and seen me love you (love you)
My heart is full
I will listen too
They held my hand together
Well, I liked it

Oh, I like you (Joanna)
I love you (Joanna)
Oh, I like you (Joanna)
I love you (Joanna)
We uncle vul’isbaya bo (Joanna)
I picked her up (Joanna)
My uncle vul’isbaya (Joanna)
I picked her up (Joanna)

Welcome Dover, baby
My coal stove (my love)
I love you nom’ uvutha baby (I love you nom’ uvutha baby)
Welcome to Dover, baby
My coal stove (my love)
I love you nom’ uvutha baby (I love you nom’ uvutha baby)

Oh, I like you (Joanna)
I love you (Joanna)
Oh, I like you (Joanna)
I love you (Joanna)
My uncle vul’isbaya (Joanna)
I picked her up (Joanna)
We uncle vul’isbaya bo (Joanna)
I picked her up (Joanna)

Well, I liked it
Uncle vul’isbaya
Open the barn
I picked him up

    Lyrics Details:

  • Written by: Civil Motha, Musa Sukwene, Tabure Thabo Bogopa
  • Album: Backroom
  • Released: 2022