Musa Keys – Uy’Bambe Lyrics

Musa Keys Uy’Bambe Lyrics (feat. Moonchild Sanelly)

Woza!
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe

Woza!
Bamba madolo
Bamba madolo
Bamba madolo
Bamba bamba
Jije sosinqa
Jije sosinqa
Jije sosinqa
Jija jija
Lahla marago
Lahla marago
Lahla marago
Lahla lahla
Yho hewen woza
Yho hewen woza

Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uku lahli legs
Umlenze
Uku lahlu mlenze
i’Legs

Sodlamabonus we mans
Andifuni muntu to mend
Woza nemali’yakho si’spend
Khokhe loskhath samu like rent
Munto ngenamali I can’t
Yho ha-ah I can’t
Uku lahli legs
Umlenze
Uku lahlu mlenze
i’Legs
Sodlamabonus we mans
Andifuni muntu to mend
Woza nemali’yakho si’spend
Khokhe loskhath samu like rent
Munto ngenamali I can’t
Yho ha-ah I can’t
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe

Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uku lahli legs
Umlenze
Uku lahlu mlenze
i’Legs
Sodlamabonus we mans
Andifuni muntu to mend
Woza nemali’yakho si’spend
Khokhe loskhath samu like rent
Munto ngenamali I can’t
Yho ha-ah I can’t

Woza!
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe

Musa Keys Uy’Bambe Lyrics English Translation

Come on!
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it

Come on!
Hold your knees
Hold your knees
Hold your knees
Bamba bamba
Jije sosinqa
Jije sosinqa
Jije sosinqa
Jija jija
Throw back
Throw back
Throw back
Throw away
Yho hewen come
Yho hewen come

You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it
You’re losing legs
The leg
You lose the leg
the Leggs

Sodlamabonus we mans
I do not want anyone to mend
Bring your money back
Pay for rent time like rent
I have no money
Yho ha-ah I can’t
You’re losing legs
The leg
You lose the leg
the Leggs
Sodlamabonus we mans
I do not want anyone to mend
Bring your money back
Pay for rent time like rent
I have no money
Yho ha-ah I can’t
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it

Don’t give up ‘
You hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it
You’re losing legs
The leg
You lose the leg
the Leggs
Sodlamabonus we mans
I do not want anyone to mend
Bring your money back
Pay for rent time like rent
I have no money
Yho ha-ah I can’t

Come on!
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
You hold it and you hold it
Don’t give up ‘
You hold it