Musa – My Dali Lyrics

Musa My Dali Lyrics

Phuma kulondawo uzifaka kuyo
Buya kulondawo uzifaka kuyo
Phuma kulondawo uzifaka kuyo
Buya kulondawo uzifaka kuyo

Vuma baby vuma
(buya baby buya)
Kulondawo uzifake kuyo
(phuma baby phuma)
Ndikhona baby buya
(ndilapha baby vuma)
Bamb’isandla sam, yekel’uthand’ubuza

Ndikunika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Ndikunika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Ndikunika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Ndikunika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Azikh’eziny’izandla
(azikh’eziny’izandla)
Uzo banjwa izo zona lezi
(banjwa izo zona lezi)
Ayikho eny’inhliziyo
(ayikho eny’inhliziyo)
Uzothandwa yiyo yona le
(uzothandwa yiyo yona le)

Awu vuma baby vuma
(buya baby buya)
Kulondawo uzifake kuyo
(phuma baby phuma)
Ndikhona baby buya
(ndilapha baby vuma)
Bamb’isandla sam, yekel’uthand’ubuza

Ndikunika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Awu ndikunika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Awu lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Mina ngiku nika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Awu lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Oh ngiku nika lonke
(nika lo, nika lo, nika lonke)
My dali
(my dali)

Mina ngikunika lonke
[Nika lonke, nika lonke, nika lonke]
My dali
(my dali)

(nika lo, nika lo, nika lonke)
(my dali)

Musa My Dali Lyrics English Translation

Get out of the place you are in
Go back to where you put yourself
Get out of the place you are in
Go back to where you put yourself

Agree baby agree
(come back baby come back)
This is where you put yourself
(get out baby get out)
I’m here baby come back
(I’m here baby admit it)
Hold my hand, stop asking

I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

There are no other hands
(no hands)
You will be arrested for these
(catch these ones)
There is no other heart
(no other heart)
You will love this one
(you will love this one)

Oh, agree, baby, agree
(come back baby come back)
This is where you put yourself
(get out baby get out)
I’m here baby come back
(I’m here baby admit it)
Hold my hand, stop asking

I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

Well I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

Hello all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

Hello all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

Oh I give you all
(give this, give this, give all)
My dali
(my dali)

I give it all to you
[Give it all, give it all, give it all]
My dali
(my dali)

(give this, give this, give all)
(my dali)

    Lyrics Details:

  • Written by: Musa Sukwene, Ntsika Ngxanga, Reshoketjwe Marakalala
  • Album: Backroom
  • Released: 2022