Musa – Yimi Lyrics

Musa Yimi Lyrics

Ngob’uthandwa yimi
Ngoba yimi
Awu ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Ngoba yimi

Angik’qambel’amanga
Angilal’ebsuku ng’cabanga ngawe, mmm
Ngob’isfiso sami uk’leth’inkomo kini
Ses’phelele, ungang’phikisi
Ungang’phikisi
Sizothandana
Kuze kube phakade
Ungang’phikisi
Sizothandana
Kuze kube phakade

Ngob’uthandwa yimi
Awu ngoba yimi
Ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Ngoba yimi

Ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Ngoba yimi
Ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Ngoba yimi

Ngob’injabulo yami (itholakala kuwe)
Inhliziyo yami (itholakala kuwe)
Awu injabulo yami (itholakala kuwe)
Inhliziyo yami (itholakala kuwe)

Ngoba mina nawe
Sofa silahlane
Ngoba mina nawe
Sofa silahlane

Ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Awu ngoba yimi
Ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Awu ngoba yimi

Ngoba inhliziyo yam (itholakala kuwe)
Yon’injabulo yam (itholakala kuwe)
Ngish’injabulo yam (itholakala kuwe)
Ngish’injabulo yam (itholakala kuwe)

Awu ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Ngoba yimi
Ngob’uthandwa yimi
(yekel’ukudlala kancane)
Ngoba yimi

Yekel’ukudlala kancane

Musa Yimi Lyrics English Translation

Because you are loved by me
Because I am
Well, because I love you
(stop playing)
Because I am

I’m not lying to you
I’m not thinking about you tonight, mmm
Because of my desire, I brought you a cow
We’re done, don’t argue with me
Don’t contradict me
We will love each other
Until forever
Don’t contradict me
We will love each other
Until forever

Because you are loved by me
Well, because I am
Because you are loved by me
(stop playing)
Because I am

Because you are loved by me
(stop playing)
Because I am
Because you are loved by me
(stop playing)
Because I am

For my pleasure (available to you)
my heart (belongs to you)
Oh my happiness (found in you)
my heart (belongs to you)

Because you and I
Let’s get together
Because you and I
Let’s get together

Because you are loved by me
(stop playing)
Well, because I am
Because you are loved by me
(stop playing)
Well, because I am

Because my heart (belongs to you)
All my happiness (found in you)
I’m my happiness (available to you)
I’m my happiness (available to you)

Well, because I love you
(stop playing)
Because I am
Because you are loved by me
(stop playing)
Because I am

Stop playing a little bit

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Musa Sukwene, Phelela Mathonsi, Tabure Thabo Bogopa, Tshupo Benjamin Khutsoane
  • Album: Backroom
  • Released: 2022