Ndlovu Youth Choir – We Baba Omncane Lyrics

Ndlovu Youth Choir We Baba Omncane Lyrics

We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?

We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (We baba, we baba)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (We baba, we baba)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?(Ao, ao, ao, we baba)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (We baba, we baba)

We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
We bab’omncane wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na? (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’)

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho, ngek’ uz’ ulunge mntanam’)

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ kulunge mntanam’)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ kulunge we mntanam’ bo)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ kulunge we)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Hloniph’ abazali)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ ku…)
Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’ (Ngathi ngek’ ku…)

    Lyrics Details:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: