Nile Deep – Ithemba Lyrics

Nile Deep Ithemba Lyrics

Endoyah Endoyah Endoyah Endoyah
Endoyah Endoyah Endoyah Endoyah

Bawo, Ngicel’Amandla
Ngicel’ intethelelo
Angenzanga Kahle

Bawo, Ngicel’Amandla
Ngicel’ Intethelelo
Angenzanga Kahle

Ngilahlekile kweyam’ indlela
Ngikhanyisele Ebumnyameni
Ngibeka konke kuwe Nkosi
Mdali wezulu nomhlaba

Ngilahlekile kweyam’ indlela
Ngikhanyisele Ebumnyameni
Ngibeka konke kuwe Nkosi
Mdali wezulu nomhlaba

Nomhlaba,
Ngibek’ithemba kuwe
Ngiphe Amandla ngichube
Ngibek’ithemba kuwe
Ngiphe Amandla ngichube