Nobuhle & Black Motion – Eloyi Lyrics

Nobuhle Eloyi Lyrics, Eloyi Lyrics by Nobuhle ft Black Motion

Ngiyisosh’elibuya Empini
Elingazi lutho licul’izingoma
Sizakuyithini impilo
Ngobl ingomso alaziwa
Sizakuyithini na Impilo
Ngob’ingomso alaziwa
Sizakuyithini na impilo sesibheke kuwe

Eloyi
Eloyi
Eloyi
Elamasabaktani
Eloyi
Eloyi
Eloyi
Elamasabaktani

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya oh Ya Oh Ya
Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya oh Ya Oh Ya

Ngiyamemeza kuwe
Zinsana azidlile
Silinde wena Eloyi Eloyi
Ngiyamemeza kuwe
Zinsana Azidlile
Silinde wena Eloyi Eloyi

Eloyi (yiii yii)
Eloyi (Eloyi yoo yoo)
Eloyi
(elama) Elamasabaktani
(eloyi eloyi)
Eloyi
(Eloyi eloyi)
Eloyi
(eloyi hee)
Eloyi
Elamasabaktani

(ee yi yi)
Ngilapha eeh Vulani Indlela (vulani indlela)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (anivuleni indlela)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (Ngilapha Vulani Indlela)
Oh Ya oh Ya Oh Ya
(Ohhh)
Ngilapha eeh Vulani Indlela (ohhh Ohh )
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (ohhhhh ohhh)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (Vulani Indlela)
Oh Ya oh Ya Oh Ya
(Vulani Indlela)

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya Oh Ya Oh Ya

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya Oh Ya Oh Ya

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oya Ya Ya Ya
Oh Ya Ya Ya
Oh Ya Ya
Oh Ya Ya Ya
Oh Ya Oh Ya

Nobuhle Eloyi Lyrics English Translation

I’m a soldier back from the War
The ignorant sing songs
What about life
The future is unknown
What shall we say about Life?
The next day is unknown
What are we going to say about life as we look to you

Eloyi
Eloyi
Eloyi
Elamasabaktani
Eloyi
Eloyi
Eloyi
Elamasabaktani

I’m here eeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
Oh Ya oh Ya Oh Ya
I’m here eeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
Oh Ya oh Ya Oh Ya

I shout at you
The babies have not eaten
We are waiting for you Eloyi Eloyi
I shout at you
The babies have not eaten
We are waiting for you Eloyi Eloyi

Eloyi (yiii yii)
Eloyi (Eloyi yoo yoo)
Eloyi
(elama) Elamasabaktani
(eloyi eloyi)
Eloyi
(Eloi Eloi)
Eloyi
(eloyi hee)
Eloyi
Elamasabaktani

(ee yi yi)
I’m here eeh Open the Way (open the way)
I’m here eeeh Open the Way (don’t open the way)
I’m here eeeh Open the Way (I’m here Open the Way)
Oh Ya oh Ya Oh Ya
(Ohhh)
I’m here eeh Open the Way (ohhh Ohh)
I’m here eeeh Open the Way (ohhhhh ohhh)
I’m here eeeh Open the Way (Open the Way)
Oh Ya oh Ya Oh Ya
(Open Path)

I’m here eeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
Oh Ya Oh Ya Oh Ya

I’m here eeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
Oh Ya Oh Ya Oh Ya

I’m here eeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
I’m here eeeh Open the Way
Oya Ya Ya Ya
Oh Ya Ya Ya
Oh Ya Ya
Oh Ya Ya Ya
Oh Ya Oh Ya