Nobuhle – Kwamnandi Lyrics

Nobuhle Kwamnandi Lyrics

Noma ngihamba mina
Ngihamb’ubheke Indlela zami
Noma ngiwa mina
Uhlale ujong’indlela zami

Noma ngihamba mina
Ngihamb’ubheke Indlela zami
Noma ngiwa mina
Uhlale ujong’indlela zami

Siyofika emaZulwini
Siphethe Imiqhele
Sinqobile ngawe

Oh Siyofika
Awu emaZulwini
Siphethe Imiqhele
Sinqobile ngawe

Sithi ke
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwaze kwamnandi
Kwaze kwamnandi, iZulu
Kwaze kwamnandi
Kwamnandi iZulu

IZulu
Kwamnandi

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu
Kwamnandi, kwamnandi
Kwamnandi iZulu

Nobuhle Kwamnandi Lyrics English Translation

Even if I go myself
I went to see my ways
Even if I fall
You always look after my ways

Even if I go myself
I went to see my ways
Even if I fall
You always look after my ways

We will reach the Heavens
We carry Crowns
We won through you

Oh We will come
Well in the Heavens
We carry Crowns
We won through you

So we say
It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was delicious
It was fun, Heaven
It was delicious
Heaven was sweet

Heaven
It was nice

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet

It was good, it was good
Heaven was sweet
It was good, it was good
Heaven was sweet