Nomfundo Moh – Amagama (Outro) Lyrics

Nomfundo Moh Amagama Lyrics

Mashiza KaNdaba
Abaziyo bathi iNkosi kayiqedwa
Nawe Dladla awumncinyana
Mgabadeli Shandu KaNdaba
Ngilethe izibongo kuwe Somandla
Odalile izulu nomhlaba
Ngibonga abakithi asebalala

Makukhanye bantu abadala
Not to forget iMohFam
Ngyanithanda man! You won’t understand
Ngiswele amagama
Zibongo enginazo azinakbalwa
Iyoh iyooh Iyoh iyooh
Iyoh iyooh Iyoh iyooh
Yeah yeah yeeah ah yeeah

Mashiza KaNdaba! Oh KaNdaba
Mashiza KaNdaba! Yeah KaNdaba
Nawe Dladla awumncinyana
Mgabadeli ay weh Mgabadeli
Shandu KaNdaba

Nomfundo Moh Amagama Lyrics English Translation

Mashiza KaNdaba
Those who know say that the Lord is not finished
You too Dladla are not small
Mgabadeli Shandu KaNdaba
I bring the poems to you Almighty
Who created the heavens and the earth
Thank you to my family who are sleeping

Let the elders shine
Not to forget iMohFam
I love you man! You won’t understand
I have no words
The surnames I have are innumerable
Iyoh iyooh Iyoh iyooh
Iyoh iyooh Iyoh iyooh
Yeah yeah yeeah ah yeeah

Mashiza KaNdaba! Oh KaNdaba
Mashiza KaNdaba! Yeah KaNdaba
You too Dladla are not small
Mgabadeli ay weh Mgabadeli
Shandu KaNdaba