Nomfundo Moh – Kusengakhanya Lyrics

Nomfundo Moh Kusengakhanya Lyrics

Kumnyama (kumnyama)
Ukukhanya (ngiding ukukhanya)

Kusengakhanya
Kusengakhanya nanamhlanje
Kusengakhanya Kusengakhanya

Ngabe ngiqamba amanga
Mangithi ngiyazi ubhekene nani
Ngabe ngiqamba amanga
Kepha ngivuseleeel ithemba
Ngoba knokphila kwithemba
Vuselela
Laph’ ubamba bamba khona kyabhidlika
(Kmele sibe nethemba ukuth kuyolunga konke)
Bahleba ngawe bebon impilo yakh inzima
(Iksasa aslazi iynyembezi zingasulwa zonke)
Laph’ ubamba bamba khona kyabhidlika
(Kmele sibe nethemba ukuth kuyolunga konke)
Bahleba ngawe bebon impilo yakh inzima
(Iksasa aslazi iynyembezi zingasulwa zonke)

Kusengakhanya
Kusengakhanya nanamhlanje
Kusengakhanya Kusengakhanya

Siphila ngakho ukvivinywa, so we can appreciate our blessings

Nomfundo Moh Kusengakhanya Lyrics English Translation

It’s dark (it’s dark)
Light (I need light)

It’s still light
It still shines today
It’s still light It’s still light

I was lying
I think I know what you are going through
I was lying
But I have renewed hope
Because there is life in hope
Refresh
Here’s where you hold it, where it collapses
(We must hope that everything will be fine)
They gossip about you and see that your life is difficult
(Tomorrow we don’t see a tear and they can all be wiped away)
Here’s where you hold it, where it collapses
(We must hope that everything will be fine)
They gossip about you and see that your life is difficult
(Tomorrow we don’t see a tear and they can all be wiped away)

It’s still light
It still shines today
It’s still light It’s still light

We live through trials, so we can appreciate our blessings

    Lyrics Details:

  • Written by: Nomfundo Moh
  • Album: Amagama (Deluxe)
  • Released: 2022