Oladips – Yakasufe Lyrics

Oladips Yakasufe Lyrics

People of the world
(yes)
Leave what you are doing right now
(okay)
It’s time to scatter body
(let’s go there)
abi o n’sun?
(no)
Omo toba sun,ela labara
Ela labara! Ah,
(Ahan Ahan )

Yakasufe
(sufe)
Yakasufe
(sufe)
Ah Yakasufe
(sufe)
Wo Yakasufe
(sufe)
Ah s’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)
S’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)

Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)

Yakasufe
(sufe)
Yakasufe
(sufe)
Ah Yakasufe
(sufe)
Wo Ah Yakasufe
(sufe)
Aww s’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)
S’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)

Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)

Oya sope,
Bang, Banger, Banger, Bangest
Sope,
Bang, Banger, Banger, Bangest!
(kowa si obirin kan kan nibi? kosi obirin kan kan tole gbemidebe? tole jeki n’da? kosi obirin kan kan nibi tole jeki n’da?)
Omo Iya Aje
Bose n’jo U.S lose n’jo Turkey
Ole jo ni yara, ole jo ni public
Epe panapana awa n’jo yati
Kato dano sun ile, fi ina jo curtain
Bose n’jo Naija lose n’jo ni Abroad
Ole bawon olobe rin gan koma bored
Wa, jeki awa gbe eh debe
Toba sebi werey ama gbe eh s’epe
Ah,

Yakasufe
(sufe)
Yakasufe
(sufe)
Ah Yakasufe
(sufe)
Wo Yakasufe
(sufe)
Aw s’oju, Bi emere
(faaja)
Aw Ranju, Bi emere
(faagun)
S’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)

Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Yakasufe
(sufe)
Yakasufe
(sufe)
Ah Yakasufe
(sufe)

Wo Ah Yakasufe
(sufe)
Aww s’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)
S’oju, Bi emere
(faaja)
Ranju, Bi emere
(faagun)

Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Kuru Maga
(ewele)
Kuru Maga
(se werey)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Throway
(otun)
Throway
(osi)
Sound And Me

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: